TA3: Nové kategórie sestier

Pridané dňa: 08.05.2017

Nové kategórie sestier

(08.05.2017; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 12/15; Hana Džurná / Daniela Piršelová, Igor Haraj)

Daniela Piršelová, moderátorka:

"Akútny nedostatok zdravotných sestier má v Česku vyriešiť legislatívna úprava ich povinného vzdelania. Sestry budú môcť vykonávať svoju profesiu aj bez toho, aby dokončili bakalárske štúdium. Zmeny vo vzdelávaní sestier sú pripravované aj u nás, vzniknú by mali tri nové kategórie sestier. Podrobnosti ale ministerstvo zdravotníctva zatiaľ neprezradilo."

Hana Džurná, reportérka TA 3:

"Českí poslanci schválili návrh zákona, podľa ktorého budú zdravotným sestrám stačiť štyri roky strednej a rok vyššej odbornej školy.Novela má umožniť praktickej sestre pracovať samostatne bez dozoru všeobecnej sestry. Zároveň jej umožní získať odbornú spôsobilosť všeobecnej sestry skráteným štúdiom na vyššej odbornej škole."

Štěpánka Čechová, hovorkyňa českého ministerstva zdravotníctva, (telefonát, preklad z češtiny):

"Absolventi stredoškolských odborov zameraných na ošetrovateľstvo majú už teraz preukázateľné znalosti z viac ako 70 percent vyučovaných predmetov na vyšších odborných školách."

Hana Džurná:

"Zmeny v oblasti rozsahu praxe, ktorá zohľadňuje úroveň vzdelania sestier, pripravuje aj naše ministerstvo, po novom by mali vzniknúť tri typy sestier - registrovaná, sestra s pokročilou praxou a špecializovaná sestra."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

"Celá Európa v súčasnosti rieši problém s nedostatkom sestier, rovnako tak aj Slovensko hľadá spôsob, ako zabezpečiť dostatok sestier v systéme, tak aby bola zabezpečená vysoká, kvalitná zdravotnástarostlivosť o pacienta."

Hana Džurná:

"Podľa legislatívy Európskej únie má zdravotná sestra absolvovať štúdium v rozsahu minimálne 4600 hodín z odborných predmetov, aspoň polovica z tohto majú byť klinické cvičenia alebo inak povedané prax. Toto vzdelanie môže dosiahnuť za tri roky štúdia na vyššej odbornej škole alebo na vysokej škole, kde získa titul bakalár. Aké vzdelanie majú mať nové kategórie sestier a tiež kompetencie, ministerstvo zatiaľ nešpecifikovalo."

Iveta Lazorová, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, (telefonát):

"Sa nedávno posilnili kompetencie zdravotníckeho asistenta, do dnešného dňa nemám informácie, aby sa vôbec asistentom v rámci zamestnávateľov menila náplň práce."

Hana Džurná:

"Problémom nedostatku sestier totiž nie je nezáujem o vzdelanie, ale nedostatok financií a kapacít na školách, rovnako tak pracovné podmienky a nedostatok pomocného personálu. Rezort zdravotníctva preto s komorou sestier o týchto problémoch rokuje."