Sústrastný telegram SK SaPA Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov

Pridané dňa: 21.07.2015

S ú s t r a s t n ý   t e l e g r a m

prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a.

prezidentovi Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Ing. Mariánovi Hudákovi, MPH v súvislosti s leteckým nešťastím záchranárskeho vrtuľníka v Slovenskom raji v Hrabušiciach.

 

Vážený pán prezident,

 

            so zármutkom som prijala správu o tragickej nehode vrtuľníka Leteckej záchrannej služby Air Transport Europe v Slovenskom raji v Hrabušiciach, ktorá si vyžiadala štyri ľudské životy.

            V mene sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ako aj v mene svojom, vyjadrujem Vám a rodinám pozostalých úprimnú sústrasť.

            Prijmite, prosím, Váš prezident, prejav mojej hlbokej úcty.

 

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek