STV: Zdravotné sestry sú nespokojné

Pridané dňa: 21.04.2017

(20.04.2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 7/23; Iveta Gombošová / Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor:

"Zdravotné sestry sú nespokojné. Najviac ich trápi nízka mzda, prepracovanosť či slabá podpora zamestnávateľa pri vzdelávaní. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý robila Slovenská komorasestier po roku od zvyšovania platov. Podľa nej by pomohlo zlepšenie pracovných podmienok."

Iveta Gombošová, redaktorka:

"Vlani sa zvyšovali platy všetkým zdravotníckym pracovníkom. Sestry si prilepšili asi o 20 eur, sanitári o 15 a laboratórni diagnostici zhruba o 32 eur. Očakávalo sa, že personál bude spokojnejší a pocíti to aj pacient. Výsledky prieskumu však poukazujú skôr na opačný trend."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a PA:

"Sú sestry, ktoré a je ich takmer štvrtina, ktoré v hrubom nedosahujú ani priemer v národnom hospodárstve."

Milan Laurinc, zdravotný brat, člen Slovenskej komory sestier a PA:

"Skoro 50% sestier a pôrodných asistentiek udáva nedostatočné personálne obsadenie, to znamená nedostatok sestier na počet pacientov."

František Naňo, šéf Regionálnej komory sestier a OA v Trnave:

"Sestry majú problém aj čerpať si pracovné voľno, ktoré môžu využiť na sústavné vzdelávanie."

Iveta Gombošová:

"Ani pacienti necítia, že by zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov prispelo k lepšej atmosfére."

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR:

"Tá radosť z práce omnoho väčšia nie je. Stále zachytávam, že exodus sestier tu je a bude pretrvávať tak ako aj lekárov, takže nešlo o také úpravy miezd, ako všetci očakávali."

Iveta Gombošová:

"Mnohé nemocnice reagujú na nedostatok sestier zatváraním oddelení či znižovaním počtu lôžok. Pravidelne na svojich internetových stránkach uverejňujú ponuky na prácu pre zdravotné sestry s tým, že nástup je možný čo najskôr. Zdravotných sestier je na Slovensku málo, no podľa komory sestier ich dokážu prilákať iba lepšie pracovné podmienky."

Milan Laurinc:

"Určite sa musíme baviť o kompetenciách, reflektovanie kompetencií na mzdy, variabilná pracovná doba, to znamená, ak niekto chce robiť na iný úväzok ako je celý, aby mal umožnené."

Iveta Gombošová:

"Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že sestrám sa za posledné roky zvyšovali platy rýchlejšie ako priemerná mzda."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Ministerstvo si je vedomé podmienok v slovenských nemocniciach. Plánujeme presadzovanie princípu zásluhovosti odmeňovania zdravotníckych pracovníkov."

Iveta Gombošová:

"Zdravotné sestry pred viac ako rokom podávali výpovede, aby si vybojovali vyššie mzdy a aby sa im zvyšovali s odpracovanými rokmi. Neboli však úspešné."