STV: Zdravotné sestry chcú pozíciu v rezorte

Pridané dňa: 25.04.2016

Zdravotné sestry chcú pozíciu v rezorte

(23.04.2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 5/27; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:

"Zdravotné sestry na dvojdňovom sneme v Poprade opäť upozornili na zlé podmienky sestier v nemocniciach. Je ich málo a tak majú priveľa práce. Najhoršia situácia je podľa nich v neštátnychnemocniciach. Zároveň by chceli pozíciu takzvanej ministerskej sestry, ktorá by na ministerstve mala na starosti ošetrovateľstvo."

Iveta Lazorová, Slovenská komora sestier a pôrod. asistentiek:

"Je to vlastne metodické riadenie, usmerňovanie, koncepčná príprava nejakých nových ošetrovateľských postupov. Lebo my vlastne od roku 2004, keď sa prijali reformné zákony a stanovili sa nejaké základné okruhy pôsobenia sestier, my sme sa nikam neposunuli v oblasti legislatívy."