STV: Zdravotné sestry chcú mať mzdy v zákone

Pridané dňa: 11.06.2015

Zdravotné sestry chcú mať mzdy v zákone

(10.06.2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 6/22; Jana Košíková / Jana Košíková)

Jana Košíková, moderátorka:

"Komora sestier a zdravotných asistentiek žiada ministerstvo zdravotníctva, aby sa zaoberalo platmi sestier. Chcú plat vo výške zhruba sedemstošesťdesiat eur. Dosiaľ majú zákonom garantovanú mzdu iba lekáriSestry pripomenuli, že takýto návrh už bol schválený, Ústavný súd ho však v roku 2012 uznal za protiústavný."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Žiadame, aby sestry a pôrodné asistentky boli rovnako odmeňované, bez ohľadu na to, u akého poskytovateľa starostlivosť realizujú, to znamená, či sú to štátne zariadenia, či sú to ambulancie, zariadenia sociálnych služieb, alebo školské zariadenia."

Peter Bubla, hovorca Ministerstva zdravotníctva SR:

"Ten návrh je pripravený, je to na stole, len stále stojíme na tom, že my vieme pokryť zaradenia v kompetencii ministerstva, respektíve tie, na ktoré má štát dosah. Na tomto stále stojíme. Čiže je to stále o ďalších rokovaniach, o hľadaní toho konsenzu."