STV: Zdravotné sestry budú mať vyššie kompetencie

Pridané dňa: 19.02.2018

Zdravotné sestry budú mať vyššie kompetencie

(18.02.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 10/29; Jana Masárová / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:

"Zdravotným sestrám sa od marca zvýšia kompetencie. Niektoré budú môcť aj samy podať lieky. Ministerstvo zdravotníctva sa na novej vyhláške dohodlo so Slovenskou komorou sestier apôrodných asistentiek. Sestry však ministerstvu vyčítajú, že do nej nezapracovalo všetko, o čo žiadali. Novinky tak podľa nich nemusia byť vždy efektívne."

Jana Masárová, redaktorka:

"Vyššie kompetencie mali byť prínosom aj pre sestry, ktoré dlhodobo chorých či imobilných pacientov ošetrujú v domácom prostredí. Zuzana Maderová chodí k pani Jane každý deň už rok. Po novom by mohla pacientke predpísať obväzy, podložky pod chorých, či plienkové nohavičky. Ona však hovorí, že také zvýšenie kompetencií, aké má v pláne ministerstvo, pri tejto pacientke veľmi nepocíti."

Zuzana Maderová, ošetrujúca sestra:

"Jedine, čo to zužitkujeme, je predpis teda tých mulových obväzov. Aj tam nemôžeme predpisovať všetky šírky, čo je teda zvláštne, lebo neviem, aký je rozdiel medzi osemcentimetrovým a desaťcentimetrovým. A teda tie štvorce, inak nič. Také, čo by sme my potrebovali, tie antidekubitné pomôcky alebo také tie rehabilitačné, napríklad chodúlku alebo pojazdnú toaletu, s týmto my teda pomôcť nevieme. Čiže to je zase kolotoč k všeobecnému, k rehabilitačnému, teda k fyzioterapeutovi, a následne do poisťovne."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"V porovnaní s dneškom sa zmení toho veľmi málo, pretože tú základnú zložku tej starostlivosti alebo toho, čo potrebuje sestra na ošetrenie, nebudeme mať v kompetencii predpísať. To je práve ten materiál na hojenie rán napríklad v tomto prípade."

Jana Masárová:

"Zuzana Maderová hovorí, že aj pri tejto pacientke už musela prekročiť svoje kompetencie."

Jana, pacientka:

"Naozaj, neviem si to bez nich predstaviť, lebo manžel so mnou nemôže chodiť každý deň. A ja som chodila prvej na Kramáre raz týždenne, a to vám neprajem. Čakať tam naozaj dve hodiny na radu, tam nikoho nezaujíma, že máte bolesti, alebo že vám tečie rana, alebo niečo."

Jana Masárová:

"Ministerstvo zdravotníctva vraví, že na vyhláške spolupracovali s komorou sestier, a nevylučuje, že v budúcnosti kompetencie ešte upravia."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Ministerstvo zdravotníctva je samozrejme otvorené diskusii. V prvom rade a na prvom mieste je však pre nás pacient, preto sa chceme pozrieť v prvom rade na to, ako uvedené rozšírenie kompetencií budú sestry zvládať v praxi."

Jana Masárová:

"Od prvého marca tak sestry v ambulancii budú môcť po indikácii lekárom napríklad odstraňovať stehy, či vyšetrovať krv pomocou diagnostických prístrojov. Sestry špecialistky a sestry s pokročilou praxou budú môcť aj aplikovať lieky."