STV: Sestry sa chcú o ľudí starať doma

Pridané dňa: 03.04.2017

Sestry sa chcú o ľudí starať doma

(02.04.2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 8/23; Zuzana Navrátilová / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:

"Komora sestier vyzvala ministra zdravotníctva, aby podporil domáce ošetrovanie pacientov. Podľa nich pribúdajú ľudia, ktorí majú problém prísť do nemocnice, napríklad na prevez. Minister Tomáš Drucker vraví, že domáce ošetrovanie je aj jeho prioritou a odmieta, že by nekonal. Ošetrovateľské agentúry však majú existenčné problémy."

Zuzana Navrátilová, redaktorka:

"Marián Jurčák sa lieči na cukrovku a vlani v decembri mu museli amputovať časť nohy. Chodiť denne donemocnice nezvládal, hľadal preto iné možnosti. Zo začiatku k nemu sestra chodila každý deň. Rany mu skontrolovala a previazala."

Marián Jurčák, pacient:

"Nevládal som a problém inej dopravy do nemocnice bol dosť závažný, pretože vždy som potreboval rodinného príslušníka, ktorý by ma tam zaviezol, vyložil, potom volať zas domov."

Zuzana Maderová, zdravotná sestra:

"Mojou prácou je poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. To znamená, že nezhodnotiť vždy len vývoj trebárs konkrétnej rany, ale zhodnotiť všetko, čo s tým súvisí."

Zuzana Navrátilová:

"Zuzana Maderová sa takto denne stará asi o dvadsiatich dvoch pacientov. Komora sestier tvrdí, že napriek veľkému záujmu majú agentúry domácej starostlivosti existenčné problémy. Ich financovanie je vraj nastavené zle a pre štát neefektívne. Pacient by sa mohol doliečiť doma a nie v nemocnici, kde blokuje nemocničnélôžko."

Jaroslav Straka, predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS:

"V roku 2015 sme ošetrili viac ako štyri milióny pacientov, za ktorých sme dostali financie zhruba v hodnote nejakých desať miliónov tristoštyridsaťjedentisíc, čo nám vychádza na jeden výkon zhruba dve päťdesiatjeden eura. To je veľmi nízky finančný objem na to, aby sme dokázali ozaj pokryť niekedy aj tie režijné náklady."

Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR (nom. Smeru-SD):

"Niekoľkokrát sme sa na túto tému stretli, pripravili sme pilotný projekt. Ja som dokonca zahrnul túto časť aj do programového vyhlásenia vlády, takže ja práve túto aktivitu vnímam ako našu prioritu."

Zuzana Navrátilová:

"Peniaze navyše môžu byť podľa ministra predmetom ďalších diskusií. Problémom sú aj limity zo strany štátnej poisťovne."

Stanovisko Všeobecnej zdrav. poisťovne (text v obraze):

"Všeobecná zdravotná poisťovňa sa v zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti môže zaviazať len k takým úhradám, ktoré sú kryté finančnými zdrojmi. V tomto slova zmysle s poskytovateľmi pravidelne rokuje a dohaduje si finančný objem."

Zuzana Navrátilová:

"Štátna poisťovňa je v ozdravnom pláne. Vypracovať ho musela po tom, ako vlani podľa účtovnej závierky zistila, že je v mínuse viac ako dvesto miliónov."