STV: Sestry chcú od ministra viac pozornosti

Pridané dňa: 25.08.2017

Sestry chcú od ministra viac pozornosti

(24.08.2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 22/29; Iveta Gombošová / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:

"Zdravotné sestry chcú od ministra zdravotníctva väčšiu pozornosť. Ich komora mu vyčíta, že sa nevenuje problému s nedostatkom personálu. Pred rokom mu zaslali návrhy na riešenie, dodnes podľa komory sestier nič neschválil. Ministerstvo zdravotníctva kritiku odmieta, intenzívne pracuje na opatreniach."

Iveta Gombošová, redaktorka:

"Zlé pracovné podmienky a nízke platy, toto sú podľa komory sestier hlavné dôvody nedostatku sestier v zdravotníctve. Sestry, ktoré v nemocniciach pracujú, sú preto vyčerpané. Prejavuje sa to aj na starostlivosti o pacientov."

Milan Laurinc, člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"V prípade, že je sestier nedostatok a nemajú ani pomocný zdravotnícky personál, opúšťajú oddelenia. To znamená, ponechávajú v službe samú jednu sestru a ona opustí oddelenie preto, aby mohla ísť do labáku odniesť krv."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Nezaručujú tie sestry, že sa budú usmievať, že ten pacient naozaj bude v bezpečnom prostredí a že neurobia chybu."

Iveta Gombošová:

"Komora sestier ministrovi ešte pred rokom navrhla deväť opatrení, ktoré by podľa nej mohli stabilizovať situáciu a zatraktívniť sesterské povolanie. V prvom rade je to zvýšenie platov, ale aj flexibilné pracovné úväzky pre sestry na materskej či zavedenie kreditového príplatku za vzdelávanie."

Iveta Lazorová:

"Minister zdravotníctva do dnešného dňa neurobil nič pre to, aby sa sestry a pôrodné asistentky zastabilizovali, aby ich neodchádzalo viacej do zahraničia."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Problém je tu dlhodobo a snažíme sa tieto veci postupne riešiť. Zrealizovali sa aj viaceré kroky, napríklad už je v platnosti vyhláška týkajúca sa zdravotníckych asistentov. Cieľom bolo, aby zdravotnícki asistenti odbremenili prácu sestier v nemocniciach."

Iveta Gombošová:

"Od januára budúceho roka sa navyše niektorým sestrám rozšíria kompetencie, budú môcť predpisovať napríklad zdravotnícke pomôcky. Zvyšovať platy však plošne rezort neplánuje, sestry majú byť podľa plánov odmeňované zásluhovým systémom. Čo sa pod týmto termínom skrýva, ministerstvo neuvádza."