STV: Pokles počtu zdravotných sestier v ambulanciách

Pridané dňa: 10.05.2016

Pokles počtu zdravotných sestier v ambulanciách

(08.05.2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 7/22; Kristián Čekovský / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:

"Zdravotných sestier je v nemocniciach a ambulanciách o tisícku menej ako minulý rok. Podľa ich komory odchádzajú preto, že majú nízke platy a sú preťažené. Pomôcť zlepšovať pracovné podmienky by mohla takzvaná ministerská sestra, ktorú navrhujú zriadiť."

Kristián Čekovský, redaktor:

"Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyradila za prvé tri mesiace tohto roku zo svojho registra ďalšie stovky sestier, ktoré odišli do dôchodku či do zahraničia. Trend odchodu sestier tak pokračuje."

Milan Laurinc, Slovenská komora sestier a pôrod. asistentiek:

"Oproti roku predtým nám odišlo tisíc šesťdesiatsedem sestier."

Kristián Čekovský:

"Štatistiky OECD ukazujú, že na Slovensku chýba viac ako dvanásťtisíc sestier. Podľa Slovenskej komory sestier to spôsobuje, že personál v nemocnici je často prepracovaný. Na prvom stretnutí už o tom informovali aj ministra zdravotníctva, ktorý im ponúkol pravidelné stretnutia."

Stanislava Pondelová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Minister zdravotníctva plánuje tiež, aby sestry a pôrodné asistentky sa rovnako ako iní predstavitelia ostatných profesijných organizácií spolupodieľali na tých projektoch ministerstva, ktoré sa ich budú týkať."

Kristián Čekovský:

"To však podľa sestier nestačí."

Iveta Lazorová, Slovenská komora sestier a pôrod. asistentiek:

"My môžeme mať poradnú úlohu, môžeme sa na tom podieľať, ale my nemôžeme vydávať nariadenia, vyhlášky a podobné legislatívne rámce, ktoré budú regulovať činnosť ošetrovateľstva."

Kristián Čekovský:

"Od šéfa rezortu požadujú, aby na ministerstve zriadil pozíciu ministerskej sestry, ktorá by mala spomínané kompetencie. Podobný systém funguje podľa sestier aj v Českej republike. Ministerstvo nepovedalo, či takýto post zriadi."

Stanislava Pondelová:

"Ministerstvo zdravotníctva vníma túto požiadavku sestier a pôrodných asistentiek. Táto téma je otvorená pre ďalšiu diskusiu."

Kristián Čekovský:

"Zdravotné sestry chcú na tejto požiadavke trvať. Na tomto poste by radi videli kompetentného človeka z praxe."