STV 1: Nedostatok sestier má vyriešiť zmena výučby

Pridané dňa: 06.05.2017

Nedostatok sestier má vyriešiť zmena výučby

(06.05.2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 6/21; Iveta Gombošová / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:

"Nedostatok zdravotných sestier má v Česku vyriešiť nová motivácia. Po novom nemusia mať vysokoškolské vzdelanie. Stačí stredná zdravotnícka škola a rok vyššej odbornej školy. Novinka tam však narazila na kritiku. Slovenský minister zdravotníctva Tomáš Drucker zvažuje rovnako zmenu vzdelávania. Ako prvý krok však príde úprava kompetencií sestier."

Iveta Gombošová, redaktorka:

"Nedostatok zdravotných sestier je problémom celej Európy. Každá krajina sa ich snaží motivovať po svojom. Česi sa rozhodli skrátiť sestrám vzdelávanie. Nemusia mať vysokú školu."

Rostislav Vyzula, predseda Výboru pre zdravotníctvo ČR (ANO):

"Oni samé nechcú. Podľa našich sociologických prieskumov šesťdesiat až sedemdesiat percent zdravotných sestier chce kvalitnú strednú školu. Asi pätnásť percent chce takú tú vyššiu odbornú a potom necelých päť percent chce vysokoškolské vzdelanie typu magisterského vzdelania."

Iveta Gombošová:

"Na Slovensku musia mať zdravotné sestry minimálne trojročné bakalárske štúdium na vysokej škole. Štúdium na strednej zdravotníckej škole ich pripravuje na prácu asistenta s oveľa nižšími kompetenciami než majú sestry. Podľa šéfa zdravotníckeho výberu Štefana Zelníka by aj na Slovensku stačila niektorým sestrám iba stredná škola, najmä v ambulantnom sektore."

Štefan Zelník, predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo (SNS):

"Aj u nás sa ozývajú hlasy a je ich vo väčšine podobne ako v Českej republike, že naozaj vrátiť sa k tomu štúdiu na stredných zdravotných školách."

Iveta Gombošová:

"Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Tomáša Druckera chce sestry motivovať zvýšenými kompetenciami. Aktuálne finišuje s novou vyhláškou, ktorá ich upravuje. Chce sa však zaoberať aj otázkou vzdelávania sestier."

Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR (nom. Smeru-SD):

"Nepotrebujeme mať magistry sestry všetky, ale potrebujeme mať dobre vzdelané praktické sestry a samozrejme vysokoškolsky vzdelané sestry na úrovni riadiacich pozíciách."

Iveta Gombošová:

"Skrátené vzdelávanie sestier vyvolalo v Česku kritiku odborníkov z univerzít a odborných škôl. Upozorňujú, že sa tým zhorší kvalita zdravotnej starostlivosti. Komora sestier na Slovensku dodáva, že takýto krok je v rozpore s celoeurópskym trendom."

Milan Laurinc, člen Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Takáto sestra, ktorá by vzdelávanie štyri plus jeden na Slovensku vyštudovala, nemohla by sa pohybovať v európskom trhu a asi by som sa ja osobne čudoval, keby sestry študovali a v prípade potreby, keby chceli vycestovať do zahraničia, nemohli byť uznané ako sestry."

Iveta Gombošová:

"Ministerstvo zdravotníctva chce pri vzdelávaní sestier zachovať počet praktických hodín výučby, aby spĺňali európske kritériá."