Študenti ošetrovateľstva nastúpia i do Bojníc

Pridané dňa: 27.10.2017

Študenti ošetrovateľstva nastúpia i do Bojníc

(26.10.2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 10/27; Miriam Dobrotová / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:

"Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave otvorila ďalšie školiace pracovisko. Študenti ošetrovateľstva z hornej Nitry budú môcť praxovať v bojnickej nemocnici. Nemocnica dúfa, že tak priláka zdravotné sestry. V prvom ročníku bude v Bojniciach praxovať zatiaľ dvadsať študentov."

Miriam Dobrotová, redaktorka:

"Miroslava Hlaváčková je zdravotná asistentka na internom oddelení v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou. V tomto akademickom roku nastúpila na externé štúdium ošetrovateľstva na Vysokej škole svätej Alžbety v Bratislave."

Miroslava Hlaváčková, študentka ošetrovateľstva:

"Rozhodla som sa študovať pretože chcem plnohodnotne vykonávať sestru. Je tam nedostatok proste personálu v celej nemocnici, chcem byť prínosom na sto percent."

Miriam Dobrotová:

"Vysoká škola má detašované pracovisko Ústav svätého Cyrila a Metoda v Partizánskom. Navštevujú ho väčšinou externí študenti z hornej Nitry. Doteraz museli dochádzať na prax až do Nových Zámkov, od nového semestra už môžu praxovať aj v bojnickej nemocnici v novom školiacom stredisku."

Michal Valach, VŠ sv. Alžbety, ved. detaš. pracoviska v Partizánskom:

"Našou misiou a víziou je ísť do regiónov a sprístupniť študentom štúdium za lepších podmienok. Väčšinou poslucháči sú už pracovníkmi daných ústavov, čiže aj bojnickej nemocnice poslucháči, ktorí sú v danom odbore na ambulanciách."

Ivan Gašparovič, riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach:

"Náš zámer je hlavne pomôcť tým sestrám. Vytvorili sme podmienky, aby to externé štúdium bolo pre nich časovo lepšie, efektívnejšie."

Natália Mészárosová, študentka ošetrovateľstva:

"Pracujem v topoľčianskej nemocnici na jednodňovke. Do Nových Zámkov je to ďaleko, je to dve hodiny cesty, ešte neviem čo ma stretne po ceste a vždy tie Bojnice sú bližšie. Mám to dvadsať kilometrov, takže je to úspora peňazí, úspora času."

Miriam Dobrotová:

"Vedenie bojnickej nemocnice chce týmto projektom pritiahnuť viac kvalifikovaných sestier aj z iných regiónov."