Stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a PA

Stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a PA

Pridané dňa: 20.11.2015

Stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a PA v Novom Smokovci

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. dnes otvorila pracovné stretnutie prezidentov, hospodárov regionálnych komôr sestier a pôrodných asistentiek, odborných sekcií a členov Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa koná v dňoch 20-21. novembra 2015 v hoteli Atrium v Novom Smokovci.

Rokovanie začalo informáciami o činnosti Rady komory, profesijných rád a Občianskeho združenia pre podporu vzdelávania a pôrodných asistentiek. Program bude pokračovať informáciami o činnosťami Regionálnych komôr a Odborných sekcií. Dnes sa má taktiež diskutovať o hospodárskom poriadku (predkladanie účtovných dokladov, archivácia), smerniciach o financovaní odborných sekcií, o organizovaní aktivít sústavného vzdelávania ako aj smernice o udelení ocenenia Bieleho srdca.

V programe druhého dňa sú informácie o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, informácie o príprave kompetencií sestier a PA špecialistiek, návrh komory na novelizáciu Vyhlášky MZ SR č. 364/20005 Z. z., ako aj diskusia.