Stavovské a odborové organizácie sa obrátili na premiéra Roberta Fica

Pridané dňa: 13.08.2015

Stavovské a odborové organizácie sa obrátili na premiéra Roberta Fica

Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu so zástupcami Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskej komory fyzioterapeutov, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, a Odborovým združením Sestier a pôrodných asistentiek v stredu 12. 8. 2015 odovzdali do podateľne Úradu Vlády SR list pre premiéra Roberta Fica, v ktorom ho požiadali o prijatie v súvislosti so zákonom o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Reagujú tak na neúspešné rozporové konanie k zákonu, počas ktorého žiadna z prednesených pripomienok nebola akceptovaná.