Správy RTVS: V nemocniciach chýbajú sestry

Pridané dňa: 13.07.2017

V nemocniciach chýbajú sestry

(12.07.2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 2/27; Silvia Majerová / Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka:

"V zdravotníctve chýbajú sestry a ošetrovatelia, upozornila na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Mladých ľudí od práce v nemocniciach neodrádza len nízky plat, ale často aj pracovné prostredie. Dôsledkom toho je, že v čase dovoleniek sa jedna sestra na oddelení stará aj o dvadsať pacientov."

Silvia Majerová, redaktorka:

"Nízky plat, zlé vybavenie, nedostatok materiálu a pomôcok, ale aj korupcia. To sú dôvody, pre ktoré nechcú absolventi zdravotníckych škôl ostať pracovať na Slovensku. Hoci záujem o štúdium je, do systému nové sestry a ošetrovatelia neprichádzajú. Komora za posledných päť rokov zaznamenala o polovicu väčší záujem o toto zamestnanie. Zo štatistík však vyplýva, že sestier a pôrodných opatrovateliek za to isté obdobie ubudlo."

Milan Laurinc, člen Prezídia a Rady SKSaPA:

"Medziročne nám odchádza zo systému okolo tisíc sestier a do systému vstupuje štyristo sestier. To znamená, medziročne nám chýba šesťsto sestier."

Silvia Majerová:

"Slovenské sestry majú po kolegoch v Maďarsku druhé najnižšie platy v Európskej únii. Plat však nie je jediná vec, ktorá ich demotivuje, je to aj stav nemocníc."

Zuzana Haladová, členka Prezídia a Rady SKSaPA:

"Častokrát sú to zariadenia, kde zatekajú steny, sú plesnivé, sociálne zariadenia sú v nevyhovujúcom stave, tak isto aj lôžka sú už zastaralé, nepolohovateľné."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR:

"Ministerstvo zdravotníctva chce zlepšiť aj pracovné prostredie pre sestry. Nemocnice mohli napríklad tento rok žiadať o sedemdesiat miliónov eur z kapitálových výdavkov, ktoré sú určené práve na modernizáciu a rekonštrukciu nemocníc."

Silvia Majerová:

"Za odliv slovenských zdravotníkov môžu do veľkej miery aj nábory, ktoré robia zahraničné nemocnice."

Dana Zrubcová, členka Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Po prvom roku štúdia pracovné agentúry zahraničné, prípadne manažmenty nemocníc robia nábor študentov do ich zdravotníckych zariadení. A študent, ktorý má záujem pracovať v zahraničí a podpíše s nimi pracovnú zmluvu, dostáva mesačne niekoľko desiatok eur."

Silvia Majerová:

"Takýmto motivačným štipendiom si potom absolventa nemocnica zaviaže a po škole má garantovanú novú pracovnú silu. Slovenskému systému určite nepomáha ani to, že žiaci si často musia za povinnú prax v nemocniciach sami zaplatiť."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Dnes študent ošetrovateľstva, ak chce vykonávať klinické cvičenia mimo nemocníc, ktoré majú zazmluvnené fakulty, on musí tej nemocnici ešte aj zaplatiť za to, že tam vôbec chodí na prax."

Silvia Majerová:

"Ide o päť eur na deň, no pri povinných dvetisíc tristo hodinách praxe za tri roky to nie je málo. Podľa zástupcov komory preto sestrám a pôrodným asistentkám treba vytvoriť vhodné podmienky na štúdium a pracovné prostredie."