Slovenské sestry na 19. ročníku Colour of Sepsis 2017 v Ostrave

Slovenské sestry na 19. ročníku Colour of Sepsis 2017 v Ostrave

Pridané dňa: 08.02.2017

Predseda Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti Slovenskej komory sestier a pôrodných asistetniek PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. sa spolu s podpredsedníčkou sekcie PhDr. Andreou Bratovou, PhD. a ďalšími sestrami zúčastnili 19. ročníku konferencie s medzinárodnou účasťou Colour of Sepsis 2017, ktorá sa koná v dňoch 7. - 10. februára v Ostrave. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 450 sestier z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Rakúska atď. Na podujatí vystúpil PhDr. Milan Laurinc, PhD. s príspevkom "Benefit života dieťaťa s jednokomorovou cirkuláciou," a taktiež bol prezentovaný poster kolektívu autorov (Bratová, Gondárová-Vyhničková, Laurinc, Lazorová) Etické aspekty v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti.