Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Slovenské sestry a pôrodné asistentky sa zapojili na kampane Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“

Pridané dňa: 29.11.2018

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) dňa 24. 11. 2018 na pracovnom stretnutí v zastúpení členov z 55. regionálnych komôr a odborných sekcií oficiálne podporila Medzinárodnú kampaň Nursing Now „Ošetrovateľstvo dneška“.

Nursing Now je globálna kampaň prebiehajúca v spolupráci s Medzinárodnou radou sestier (ICN) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už tretí rok. Nursing Now má za cieľ zlepšiť globálne zdravie zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete - ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier- viesť, učiť a budovať globálne hnutie.

Do tejto medzinárodnej kampane sa oficiálne zapojila aj SK SaPA a to s podporou zástupcov zo všetkých regiónov Slovenska. Zástupcovia sestier a pôrodných asistentiek na svojom pracovnom stretnutí podporili myšlienku kampane a majú záujem prezentovať a podporiť dôležitú úlohu ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v 21. storočí a to aktívnym poukazovaním na inovatívne postupy najlepšej praxe. Pozývame študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a všetky sestry a pôrodné asistentky k spolupráci. Musíme maximalizovať vplyv a prínos sestier a pôrodných asistentiek na zdraví a zdravotnej starostlivosti všetkým, kto ich pomoc potrebuje.


PhDr. Lukáš Kober, PhD.
Mgr. Júlia Jankovičová
Slovak Chamber of Nurses and Midwives


foto: Peter Bruchala