Skúmanie najnovších inovácií v ošetrovateľstve a zdravotnej starostlivosti

Skúmanie najnovších inovácií v ošetrovateľstve a zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 02.02.2017

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa stala partnerom Innovinc pri organizovaní „Svetového kongresu v ošetrovateľstve a vzdelávaní sestier'', ktorý sa bude konať v Ríme v dňoch 7. – 9. septembra 2017 na tému "Skúmanie najnovších inovácií v ošetrovateľstve a zdravotnej starostlivosti".

Hlavným cieľom kongresu je výmena vedeckých poznatkov vytvorením globálnej platformy vďaka svetoznámym vedcom a zdravotníckym pracovníkom, sestrám a umožniť tak získať nové vedomosti a vytvoriť viac príležitostí pre výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacientov.

Kongres pozostáva z rôznych sekcií so zameraním na problematiku: vzdelávanie v odbore ošetrovateľstvo, ošetrovateľská prax, ošetrovateľský výskum, možnosti liečby v ošetrovateľstve, klinické ošetrovateľstvo, pediatrické ošetrovateľstvo, kardiovaskulárne ošetrovateľstvo, intenzívna starostlivosť v ošetrovateľstve a mnohé iné.

Bližšie informácie na: http://nursingcongress.org/