SK SaPA žiada odvolať riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a Trnave

Pridané dňa: 25.02.2016

SK SaPA žiada odvolať riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a Trnave

Bratislava 25. 2. 2016 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada ministra zdravotníctva Viliama Čisláka, aby okamžite odvolal riaditeľov nemocníc v Prešove, Žiline a v Trnave, a zároveň sa osobne angažoval, aby sa mohli vrátiť všetky sestry a pôrodné asistentky naspäť do nemocníc.
Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek je pohoršené správaním vedenia v Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, a Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Trnave. „Riaditelia nemocníc nielenže v zdravotníckych zariadeniach nie sú schopní zabezpečiť dostatočnú zdravotnú starostlivosť, ale tvária sa, ako keby sestry nepotrebovali. A pritom sestry na návrat do nemocníc vyzval sám predseda Vlády Robert Fico verejným vyhlásením,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá zároveň upozornila, že zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je naďalej ohrozené v Prešove, v Žiline a v Trnave. Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek podľa nej limituje zdravotnícke výkony nemocníc, čo pravdepodobne aj zhorší hospodárenie zdravotníckych zariadení, keďže obmedzuje príjem finančných zdrojov zo zdravotných poisťovní. Ako ďalej povedala Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., špecializované sestry chýbajú nielen pri operáciách ale aj na kľúčových oddeleniach ako sú ARO či JIS, pričom nie je možné poskytovať dlhodobo zdravotnú starostlivosť tak ako doteraz.
SK SaPA už niekoľko krát upozornila na to, že chýbajúce sestry sú nahrádzané dôchodkyňami, sestrami po materskej dovolenke, ktoré nie sú registrované, alebo dokonca zdravotníckymi záchranármi. Člen Rady a člen Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. zdôrazňuje, že dodržiavanie personálneho zabezpečenia v jednotlivých zdravotníckych zariadení, by v prvom rade mal kontrolovať zriaďovateľ, teda v prípade štátnych zdravotníckych zariadení Ministerstvo zdravotníctva SR. Vedenie SK SaPA opakovane verejne aj písomne upozorňovalo na nedodržiavanie zákona. Neefektívne využívanie finančných zdrojov, predražené služby a v neposlednom rade nedodržiavanie personálneho zabezpečenia nemocníc by však podľa neho malo zaujímať aj zdravotné poisťovne, ktoré investujú do nemocníc nemalé množstvo peňazí z verejného zdravotného poistenia. „Rovnako by si mali plniť svoju povinnosť inšpektorát práce, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky či Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktoré sú štátne organizácie financované z peňazí daňových poplatníkov a majú za úlohu nielen kontrolovať, ale aj uplatňovať represívne opatrenia voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, u ktorých je podozrenie na porušovanie zákona,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.