SK SaPA vyzýva riaditeľov nemocníc, aby prestali s psychickým nátlakom na sestry vo výpovediach

Pridané dňa: 17.12.2015

VYHLÁSENIE


SK SaPA vyzýva riaditeľov nemocníc, aby prestali s psychickým nátlakom na sestry vo výpovediach

Bratislava 17. 12. 2015 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva riaditeľov nemocníc, aby okamžite prestali s neprípustným vydieraním a vyhrážaním sa sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré podali hromadnú výpoveď. Ak riaditelia zdravotníckych zariadení nezabezpečia, aby sa opakovane prestal porušovať etický kódex zdravotníckeho pracovníka, komora bude sestry chrániť v zmysle zákona prostredníctvom svojej právnej kancelárie.
Viaceré sestry a pôrodné asistentky od vtedy, čo podali výpovede, pravidelne v službách na pracovisku zažívajú zvýšený mobing (ohováranie, umelé vytváranie stresu, výsmech, atď.) a bossing (administratívne a pracovné opatrenia, neoprávnenú kritiku, pracovné preťaženie, atď.) Mnohé vedúce sestry, námestníčky, ale aj samotní riaditelia si cieľavedome volajú sestry na „koberček“, kde na nich vyvíjajú cieľavedomý manipulatívny tlak s úmyslom „zlomiť ich“, aby stiahli výpovede. Právnik SK SaPA registruje prípady, keď si nadriadený pracovník cieľavedome vyberal sestry, ktoré sú slobodné matky, ktoré doslova vydieral tým, že ak ostanú bez práce, bez príjmu sa nepostarajú o svoje deti. V jednom prípade dokonca nadriadený kontaktoval priamo rodinných príslušníkov sestry, či o tom vedia, že ich mama podala výpoveď. Tieto praktiky sú absolútne neprípustné a nemorálne a SK SaPA nedovolí, aby sa takéto praktiky ďalej praktizovali v slovenských nemocniciach. Žiaden vedúci pracovník, ktorý sa uchýli k mobingu a bossingu by nemal pracovať v zdravotníctve, pretože práca zdravotníka je pomáhať ľuďom a nie vedome ubližovať iným.
SK SaPA preto žiada riaditeľov nemocníc, aby v zdravotníckych zariadeniach zabezpečili dodržiavanie etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, ktorý je prílohou zákona 578/2004 zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve. V pasáži vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi sa totiž uvádza, že základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor. Každé vykonávanie mobingu a bossingu zo strany vedúceho pracovníka na svojich zamestnancoch tak hraničí s Disciplinárnym previnením.
SK SaPA odporúča sestrám a pôrodným asistentkám vo výpovediach, aby komunikáciu s nadriadenými pracovníkmi ohľadom výpovedi nechali na právnika SK SaPA, a tým sa vyhli neúmernému psychickému nátlaku.
SK SaPA si ďalej dovoľuje riaditeľom pripomenúť, že každá zo sestier a pôrodných asistentiek podala výpovede slobodne a dobrovoľne preto, lebo neboli vypočuté ich požiadavky. Ak sa nebudú riešiť problémy v zdravotníctve, tak odídu z nemocníc, a pacientov nebude mať kto ošetrovať.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.,
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiekViac informácií poskytne:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava