SK SaPA upozorňuje na nahrádzanie sestier nekvalifikovanou pracovnou silou

Pridané dňa: 02.02.2016

Bratislava 2. 2. 2016 – Situácia v slovenských nemocniciach vôbec nie je stabilizovaná, ako to stále prezentuje minister zdravotníctva Viliam Čislák. Riaditelia nemocníc zatvárajú oddelenia a redukujú lôžka, pričom odchádzajúce sestry nahrádzajú dôchodkyňami, sestrami po materskej dovolenke, ktorí nie sú registrovaní, alebo dokonca zdravotníckymi záchranármi.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na základe prijatého podnetu vo FNsP J. A. Reimana v Prešove zistila, že viaceré z nových sestier, nie sú zapísané v Registri sestier a Registri pôrodných asistentiek, a teda nespĺňajú jednu z podmienok pre výkon povolania sestry a pôrodnej asistentky. „SK SaPA na základe podnetov preverila 34 novo prijatých sestier a pôrodných asistentiek a zistila, že až 31 z nich nemá platnú registráciu, a teda nemajú oprávnenie robiť prácu sestry. Z toho sú napríklad dve dôchodkyne, ktoré nepracovali niekoľko rokov, ale aj ôsmi zdravotnícki záchranári, ktorí môžu pracovať v ústavnom zdravotnom zariadení iba na oddeleniach urgentného príjmu, pričom FNsP J. A. Reimana v Prešove takéto oddelenie ani nemá zriadené. Niektorí z nich sú prijatí aj namiesto sestier na oddelenie úrazovej chirurgie na traumatologických ambulanciách,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že komora analyzuje aj ostatné podania a o ich výsledkoch bude verejnosť informovať.
Povinnosť registrácie sestier upravuje zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. V prípade, že sestra a pôrodná asistentka mala alebo zrušenú registráciu na obdobie dlhšie ako štyri roky, zamestnávateľ je povinný túto osobu preškoliť v rozsahu 480 hodín, čo sú takmer 3 mesiace, kedy nemôže bez dozoru vykonávať povolanie. Teda nemôže pracovať samostatne v službách ako plnohodnotná sestra.
SK SaPA upozorňuje aj na porušovanie zákona vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Trnave. Ako povedal člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., na základe získaných informácií na 47 lôžkovom Neurologickom oddelení a 7 lôžkovej Cerebrálnej jednotke vo FN Trnava, bude špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s neurologickými ochoreniami a intenzívnu starostlivosť s akútnymi ochoreniami v neurológii poskytovať iba 9 sestier špecialistiek z 21 sestier. SK SaPA však upozorňuje na to, že na základe platnej legislatívy na 20 lôžkovom oddelení musia byť v dennej smene minimálne dve sestry a v nočnej jedna sestra. „Na oddelení Jednotke intenzívnej starostlivosti na šesť lôžok sú to dve sestry. V každej smene musí byť prítomná jedna sestra špecialistka. Na základe získaných informácií na neurologickom oddelení vo februári z 29 kalendárnych dní nie je v službe sestra špecialistka v 20 službách. Rovnako aj Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny bude ohrozená nedostatkom sestier špecialistiek,“ vysvetľuje člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
Štúdie renomovaných vedeckých časopisov dokazujú, že dostatok vzdelaných sestier má priamy vplyv na úmrtnosť pacientov. „V nemocniciach, kde je dostatok kvalifikovaných sestier, je nižšia úmrtnosť pacientov než v nemocniciach, kde sestier dostatok nie je a kde je málo špecializovaných sestier. Minister zdravotníctva Viliam Čislák hazarduje so zdravím slovenských pacientov a premiér Robert Fico situáciu vôbec nerieši,“ dodáva prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a , že komora bude aj naďalej situáciu v slovenských nemocniciach monitorovať a upozorňovať verejnosť na porušovanie zákona.