SK SaPA podporuje senior boxy

SK SaPA podporuje senior boxy

Pridané dňa: 02.11.2016

Dňa 26. októbra 2016 Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. spolu so vzácnymi hosťami, partnermi a sympatizantmi projektu úspešne odštartovalo 2.etapu projektu SENIOR BOXY 2016, a teda začiatok distribúcie balíčkov naprieč celým Slovenskom.
Tento nápad vznikol pred niekoľkými rokmi, práve vďaka každodennej práci – starostlivosti o dlhodobo chorých - zanietených sestier, zakladateliek Ošetrovateľského centra a Slnečného domu. V roku 2015 uzrelo svetlo sveta prvých 2000 ks Senior boxov. Keďže projekt mal veľký úspech a pozitívne ohlasy, autorka projektu, PhDr. Zuzana Fabianová, riaditeľka ZSS Slnečný dom, n.o., sa rozhodla, že aj tento rok budú v projekte pokračovať.
Skúsenosť z predchádzajúceho roka ich viedla k zdokonaleniu a k obohateniu balíčkov. Okrem toho, že Senior box dostal nový „look“, jeho obsah je omnoho bohatší a vďaka partnerom tak môžu bezvládnym ľuďom a ich blízkym ponúknuť ešte o niečo komplexnejšie informácie a produkty, ktoré im pomôžu zbaviť sa pocitu bezmocnosti. Súčasťou každého Senior boxu 2016, tak ako aj v roku 2015, je 2. rozšírené vydanie brožúry „Ako sa postarať o blízkeho“, v ktorej odovzdávajú časť svojho know - how, ktoré získali rokmi zdokonaľovania starostlivosti.
V spolupráci so silnými partnermi, ktorí pôsobia na trhu zdravotníckych pomôcok a potrieb, a ktorí prejavili záujem zapojiť sa do spoločného projektu aj v roku 2016, sa im podarilo pripraviť 2500 kusov SENIOR BOXOV (Senior balíčkov), ktoré okrem spomínanej publikácie obsahujú rôzne vzorky a edukačné letáky (čajíky, mastičky, plienky, podložky, vitamíny...). Každý krásny balíček, ktorý poputuje do rúk bezvládneho chorého, resp. jeho príbuzného, je v hodnote takmer 70 eur.
Obdarovanými budú občania, ktorí majú byť prepustení do domáceho prostredia vo fáze akútnej potreby pomoci, nasmerovania. Práve oni, ako aj ich blízki, však mnohokrát nemajú žiadne skúsenosti týkajúce sa základnej ošetrovateľskej starostlivosti a chýbajú im základné informácie o možnosti zabezpečenia rôznych pomôcok na zvýšenie mobility, komfortu či sebestačnosti (ako aj napr. informácie o tom, čo je hradené zdravotnými poisťovňami). Majú veľa otázok a potrebujú získať čo najviac informácií, aby mali svoje rozhodnutia dobre podložené. Balíček im poskytne užitočné rady a produkty a pomôže im zbaviť sa pocitov bezmocnosti. Aktívne a kompetentne ich zapojí do procesu starostlivosti o blízkeho.
Skvelú myšlienku prišli v spomínaný deň podporiť vzácni hostia, partneri i sympatizanti projektu. Na zahájení 2. etapy všetkých prítomných srdečne privítala autorka projektu, PhDr. Zuzana Fabianová a prihovorila sa im láskavými slovami. V úvode príhovoru nazvala toto stretnutie symbolicky „stretnutím víťazov“. Uviedla: „Cítim sa, spolu s vami ako víťaz nad ľahostajnosťou, tzv. bezmocnosťou , neochotou urobiť niečo pre starých, chorých a bezvládnych ľudí. Takýto človek je jedným z najbezbrannejších tvorov. Ak títo ľudia nemajú primeranú starostlivosť umierajú tíško, bez kriku, nedokážu, nevládzu volať o pomoc a preto sa môže ľahko stať, že sa pomoci nedovolajú. TO MY SA CHCEME STAŤ ICH HLASOM! Pretože vieme, že starostlivosť o nich má stovky nárokov, aspektov, a majú reálnu nádej žiť dlho i kvalitne, ak pri nich stojí tím ošetrovateľov, sestier, ak sú v prostredí , ktoré spĺňa špecifické nároky a personál, alebo blízki disponujú nielen potrebnými vedomosťami, odhodlaním pomôcť, ale tiež vybavením. A do tohto vybavenia patrí aj naša spoločná akcia Seniorboxy.“ Senior balíčky PhDr. Zuzana Fabianová nazvala balíčkami ŽIVOTA, ktoré sú jednou z prvých fungujúcich inovácií pomoci bezvládnej starobe a chorobe. „Na Senior boxy sme nesmierne hrdí, lebo sa zrodili z vynikajúcej spolupráce, súčinnosti, výborných vzťahov, ktorá je dnes vzácna, lebo je to pôvodná slovenská idea, ktorá sa dočkala svojej realizácie, nekopírované, nenapodobňované, no hodné nadnárodnej inšpirácie , do detailov vymyslené a zrealizované, lebo vychádza zo života a je pre život, lebo znamená nádej v beznádeji, svetlo na konci tunela, v tých najťažších, slzavých chvíľach života, keď i ten najmúdrejší, najvzdelanejší človek pocíti pachuť bezmocnosti a bezradnosti, lebo jeho myseľ i odvaha sú ochromené nesmiernym strachom o svojho blízkeho.“ Svoj príhovor k vzácnym hosťom PhDr. Zuzana Fabianová ukončila nádhernými slovami: „Naša akcia je i naďalej výhradne humánnym skutkom, bez finančného efektu pre poskytovateľov a bezplatná pre pacientov a príbuzných. A predsa má nesmiernu cenu – lieči telo a dotýka sa láskavo duše ...“
Neskôr slovo prevzala a predniesla slávnostný prípitok predsedníčka Asociácie sestier a pacientov SR, pani Ing. Mgr. Ľubica Kočanová: „Rodina ak je bezmocná a nevie ako ďalej, nevie s kým sa poradiť, na koho sa obrátiť, pacienti sú často vystavení takémuto stres... a v tejto situácií dostať darček (Senior box) je niečo tak prekvapujúce, nie sú na to zvyknutí. A to je veľký symbol celého projektu a najmä odkaz pre nich, že môžu vnímať, že žijú. Že nie je to pre nich etapa, že sú „odložení“, ale že na nich niekto myslí, že im odovzdá nejakú informáciu, že im dá nejaký materiál, ktorý si môžu skúsiť, alebo vyskúšať, alebo ochutnať, alebo vypiť si dobrý čajík a zistiť aké má dobré účinky.. a toto je naozaj jedno veľké pozitívum a skutočne kreatívny projekt.“

Na stretnutie partnerov a sympatizantov, okrem zúčastneným, boli pozvané aj ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. a prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p.a., ktoré, žiaľ, z dôvodu pracovnej vyťaženosti, svoju neúčasť ospravedlnili. Obe však tento projekt podporili krásnymi slovami.
Ministerská sestra vo svojom liste adresovanom kolíske projektu – ZSS Slnečný dom, n.o. uviedla: „Demografický vývoj v spoločnosti jasne ukazuje, že problematika geriatrickej starostlivosti je veľmi aktuálna. Každý z nás, ak bude mať šťastie sa dožije seniorského veku. Je krásne ak zdravie seniorom umožňuje žiť plnohodnotný život v kruhu svojich najbližších. Ak však život so sebou donesie ochorenie, čo je veľmi pravdepodobné, je dobré ak sa v okolí nájdu ľudia, ktorí sú odborne pripravení pomôcť riešiť vzniknuté problémy. Mňa teší, že v SR máme sestry, ktoré svojou prácou potvrdzujú význam a prínos ošetrovateľstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti o výrazne odkázaných pacientov a sú schopné posúvať hranice ešte ďalej, čoho je dôkazom aj táto aktivita. Hlavný odkaz týchto Senior boxov pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v novej a často ťažkej situácií je, že v okolí sa nachádzajú ľudia pripravení poskytnúť radu, pomoc a podporu.“
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vo svojom liste projekt vyzdvihla slovami: „Situácia chorých, odkázaných na starostlivosť zdravotníkov, či príbuzných nie je jednoduchá, bez ohľadu na to, či sú starší, alebo mladší. U starších ľudí však spôsobuje komplikácie o to viac, že si často nedokážu obstarať základný materiál a pomôcky na zabezpečenie starostlivosti o seba , čelia obavám zo straty sebestačnosti, utrpenia, osamotenosti, straty dôstojnosti. Preto je tento projekt tak potrebný a prijímaný s veľkou vďakou zo strany seniorov a ich príbuzných.“ Zároveň uviedla, že ju veľmi teší, že sú to práve sestry, ktoré sa dokážu vcítiť do situácie pacientov a hľadajú možnosti, ako im toto životné obdobie uľahčiť a spríjemniť možno posledné chvíle strávené na tejto zemi.
Keď v roku 2015 uzreli svetlo sveta prvé Senior boxy, koordinátorka projektu Alena Mochnáčová vyslovila tieto slová: „Mali sme šťastie, že sme oslovili tých správnych ľudí vo výborných spoločnostiach a oni sa zapojili. Urobíme všetko preto, aby sa naša idea v spolupráci s týmito a možno i ďalšími partnermi naďalej rozvíjala. Veríme, že prvá etapa distribúcie balíčkov bude mať čoskoro pokračovanie.“ ... a jej prianie sa do bodky splnilo... Autorka projektu a všetci zanietení veria, že skvelá spolupráca bude i naďalej pokračovať a projekt SENIOR BOXY sa bude rozvíjať a napredovať i v budúcnosti.