SK SaPA podporí projekt Nutričná akadémia pre sestry 2018

SK SaPA podporí projekt Nutričná akadémia pre sestry 2018

Pridané dňa: 25.10.2017


Členka Prezídia a Rady Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. sa v dňoch 6. – 7. októbra v Hodruši – hámroch zúčastnila Nutričnej akadémie pre sestry 2017. Na podujatí okrem iného predstavili projekt NutriAction 2018, ktorý bude prebiehať v Slovenskej republike aj za podpory SK SaPA.
V odbornom programe odzneli prednášky zamerané na enterálnu výživu seniorov, ale aj detí z integrovaných DSS. Miluše Čihařová z Domova seniorov v Kamenci v ČR odprezentovala výsledky nutičného skríningu NutriAction 2017 v Českej republike. Súčasťou Nutričnej akadémie bol aj workshop zameraný na zavedenie systému nutričného skríningu.
Projekt NutriAction 2018 bude prebiehať aj v Slovenskej republike. Spoločnosť Nutrícia ho spúšťa v spolupráci s SKSaPA a Slovenskou gerontologickou a geriatrickou spoločnosťou, Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky a Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a jeho cieľom je zmapovať stav výživy u seniorov prostredníctvom celoslovenského skríningu.
Vďaka projektu budeme vedieť rýchlo a preukázateľne identifikovať seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sú v riziku podvýživy a potrebujú nutričnú podporu.
Projekt bude spustený 01.02.2018 a v tomto čase sa bude môcť zaregistrovať každé zariadenie, ktoré bude mať záujem spolupodielať sa na tomto projekte.
Záujemcom radi poskytneme ďalšie informácie. Alebo Mgr. Cmerová zo spoločnosti Nutricia.