SK SaPA dúfa, že ministerská sestra vybojuje lepšie podmienky pre sestry a PA

SK SaPA dúfa, že ministerská sestra vybojuje lepšie podmienky pre sestry a PA

Pridané dňa: 27.07.2016

SK SaPA dúfa, že nová ministerská sestra vybojuje lepšie podmienky pre sestry a pôrodné asistentky

Bratislava 27. 7. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky od 15. júna zriadilo odbor ošetrovateľstva, ktorý by mala od 1. augusta viesť ministerská sestra. Komora dúfa, že PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. bude mať možnosť robiť potrebné zmeny, ktoré sestry a pôrodné asistentky tak dlho očakávajú.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dlhodobo upozorňovala na potrebu zriadenia pozície ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Bola to taktiež jedna z troch požiadaviek, ktorú SK SaPA požadovala od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. „Sme veľmi radi a vítame túto aktivitu ministerstva, že vyhovelo požiadavkám komory a zriadilo samostatný odbor ošetrovateľstva. Sestry a pôrodné asistentky ako najpočetnejšia skupina zdravotníkov majú konečne manažérske zastúpenie v štruktúre Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Srdečne gratulujeme kolegyni PhDr. Tatiane Hrindovej, PhD. k pracovnému úspechu a želáme jej veľa síl do jej práce,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá dúfa, že minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker túto funkciu nezriadil len naoko, ale aj s patričnými kompetenciami a novej ministerskej sestre umožní robiť také zásadné zmeny v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ktorú budú pre sestry a pôrodné asistentky prijateľné.
Hlavnou úlohou novej šéfky odboru ošetrovateľstva na MZ SR by mala byť koordinácia metodických riadení a ošetrovateľských postupov, pretože sestry sa v legislatíve od roku 2004 prakticky nikam neposunuli. Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. by ministerská sestra podobne ako v Českej republike mala mať kompetencie vydávať nariadenia, vyhlášky či podobné legislatívne rámce regulujúce ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu pričom by mala dohliadať na zmenu v zdravotníctve. „Pozícia ministerskej sestry nie je ničím novým, lebo už bývalý minister zdravotníctva Tiboš Šagát sa na konferencii ministrov zdravotníctva v Mníchove v roku 2000 zaviazal, že sestry by mali mať pozíciu ministerskej sestry a mali by sa podieľať na politike štátu v zdravotnej starostlivosti a ošetrovateľstve,“ dodala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vznikla v roku 2002 ako jediná zákonom zriadená stavovská organizácia sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Jej úlohou je okrem iného chrániť odborné záujmy svojich členov.