SK SaPA chce preveriť odbornosť sestier v Prešove, Trnave a Žiline

Pridané dňa: 15.02.2016

SK SaPA chce preveriť odbornosť sestier v Prešove, Trnave a Žiline

Bratislava 15. 2. 2016 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa dnešným dňom obrátila na riaditeľov nemocníc v Prešove, Trnave a v Žiline so žiadosťou o poskytnutie informácií o počte zamestnaných sestier a pôrodných asistentiek v poslednom období. A to pre dôvodné podozrenia, že na viacerých oddeleniach nepracuje dostatok špecializovaných sestier a pôrodných asistentiek.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 15. februára 2016 v zmysle zákona NR SR č. 211/200 o slobodnom prístupe k informáciám požiadala riaditeľov Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, a Fakultnej nemocnice Trnava o informácie o celkovom počte zamestnaných osôb v období od 1. decembra 2015 do 14. februára 2016. SK SaPA má dôvodné podozrenia, že na pozíciách sestry a pôrodných asistentiek sú v nemocniciach prijímaní zamestnanci, ktorí nie sú odborne spôsobilí pre výkon činnosti sestry a pôrodnej asistentky a preto žiadame, aby nám riaditelia dotknutých nemocníc tieto informácie vyvrátili,“ konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že komora v blízkej budúcnosti plánuje prešetriť aj ďalšie nemocnice.
SK SaPA od riaditeľov nemocníc žiada nielen informácie o celkovom počte osôb, s ktorými bola v uvedenom období uzavretá pracovná zmluva, respektíve dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale aj informácie o tom, koľko pracovných zmlúv z celkového počtu bolo uzavretých s dohodnutým druhom práce na pracovnej pozícii sestra. Komora podľa člena Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milana Laurinca, PhD., dipl. s. taktiež žiada riaditeľov, aby verejnosť informovali o tom, na ktoré oddelenia boli jednotliví zamestnanci s dohodnutým druhom práce sestra alebo pôrodná asistentka prijatí, akú odbornú spôsobilosť získali títo zamestnanci, ale aj informácie o tom, koľkí zamestnanci, ktorí boli s dohodnutým druhom práce sestra alebo pôrodná asistentka prijatí do pracovného pomeru, v skutočnosti predložili aj potvrdenie o registrácii vydané Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek v zmysle ust. § 63 ods.1 zák. NR SR č.578/2004 Z.z. “SK SaPA bude preverovať nielen potrebný počet personálu, ale aj to, či všetci zamestnanci majú odbornú spôsobilosť, pretože v prípade porušení nie je poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacientov. Ak zistíme nedostatky, budeme žiadať Ministerstvo zdravotníctva SR, a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby zjednali nápravu,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá zároveň vyzvala všetkých pacientov na Slovensku, aby sa obracali na pacientske organizácie, alebo priamo na komoru v prípade, že majú podozrenie, že sa nedodržiavajú počty personálu, alebo ak ich odmietli prijať do nemocnice.