SK SaPA aj v tomto roku podporuje úspešný projekt „Poďakuj sestre“

SK SaPA aj v tomto roku podporuje úspešný projekt „Poďakuj sestre“

Pridané dňa: 11.06.2015

Bratislava 11. 6. 2015 – Slovenská komora a pôrodných asistentiek podporuje zvyšovanie právneho povedomia sestier, nakoľko to je v súčasnej dobe nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Povedala to dnes na tlačovej konferencii k druhému ročníku úspešného projektu „Poďakuj sestre“ prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Po úspešnom zrealizovaní projektu v roku 2014 sa Komora pre medicínske právo – MEDIUS rozhodla pokračovať druhým ročníkom projektu „Poďakuj sestre 2015“. Odborným partnerom bude aj tento rok Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, vďaka ktorej sestry a pôrodné asistentky získajú za úspešné absolvovanie e-learningového a prezenčného vzdelávania kredity, ktoré sú súčasťou ich neustáleho vzdelávania. „Sestry budú mať takto viac vedomostí z oblasti biomedicínskeho práva, etiky, možno aj psychológie, budú sebavedomejšie pri kontakte s pacientom, budú vedieť, kde sú hranice ich možností a kompetencií. Tak si myslím, že aj pacient to bude cítiť v komunikácii so sestrou," povedala na tlačovej konferencii prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Ako povedal riaditeľ Komory pre medicínske právo Ing. Ján Ivo Bero, rozhodnutie pokračovať v projekte bolo spôsobené aj ochotou pacientov ďakovať sestrám – viac ako 373 poďakovaní konkrétnym sestrám. Tento pozitívny náboj, ktorý v sebe projekt nesie, bol pre nás silnou motiváciou a záväzkom pokračovať. „Po 18 mesiacoch realizácie projektu sme jeho zmysel videli aj vďaka ochote sestier dívať sa na svoje povolanie z iného uhla pohľadu, čo potvrdila ich účasť na vzdelávacích aktivitách právno – psychologicko-bioetického charakteru – viac ako 1.592 sestier, ktoré získali vyše 3.000 kreditov.!

Cieľom ročníka „Poďakuj sestre 2015“ bude aj naďalej komunikácia smerom k pacientom. Jednoduché „Ďakujem“ pozitívne poukáže na krásu a nevyhnutnosť tohto povolania v spoločnosti.

Vzdelávací projekt „Poďakuj sestre“ odštartoval v roku 2014, pričom 1200 sestier a pôrodných asistentiek absolvovalo e-learningové kurzy či osobné prezentácie na témy informovaný súhlas, etika v povolaní, právna zodpovednosť a postavenie sestry a pôrodnej asistentky v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotným sestrám prejavilo vďaku 347 pacientov.