SITA: Stavovské organizácie odmietajú povinné členstvo v komorách

Pridané dňa: 25.02.2018

Stavovské organizácie odmietajú povinné členstvo v komorách

(23.02.2018; www.webnoviny.sk; vZdravotnictve.sk, 18.47, s. -; SITA)

AKTUALIZOVANÉ - Problémom komôr podľa spoločného vyhlásenia šiestich zdravotníckych stavovských organizácií nie je povinné členstvo, ale chýbajúce financie na plnenie zákonných úloh.

Zavedenie povinného členstva v zdravotníckych komorách stavovské organizácie v sektore odmietajú. Takéto opatrenie podľa nich naznačuje rezort zdravotníctva.

Ako uviedli v spoločnom vyhlásení zástupcovia komôr sestier a pôrodných asistentiek, medicínsko-technických pracovníkov, fyzioterapeutov, zdravotníckych záchranárov, zubných lekárov a psychológov, každý zdravotník by mal mať možnosť sa slobodne rozhodnúť, či chce byť členom komory alebo nie.

"Problémom komôr nie je povinné členstvo, ale chýbajúce finančné zdroje na plnenie úloh vyplývajúcich komorám zo zákona, či nemožnosť kontroly dodržiavania etickej zodpovednosti nečlenov v prípade ich pochybení pri výkone povolania," uvádza sa vo vyhlásení šiestich stavovských organizácií.

Štát prenáša povinnosti, ale neplatí za ne

Komory by mali mať podľa nich v záujme vyššej ochrany pacienta disciplinárny dosah na všetkých registrovaných zdravotníkov pri kontrole dodržiavania Etického kódexu zdravotníckychpracovníkov.

Ako tvrdia, pre ochranu pacientov a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti je totiž dôležité, aby komora mohla mať v prípade doručených podnetov právomoc kontrolovať poskytovanú zdravotnústarostlivosť nielen u členov, ale aj nečlenov.

Zástupcovia komôr tiež kritizujú, že štát na ne prenáša niektoré povinnosti, finančne na ne však neprispieva. Hovoria napríklad o povinnej registrácii zdravotníkov, ktorú musia financovať z členských príspevkov.

Pokuty však končia v štátnom rozpočte

Štát tiež ukladá povinnosť udeľovania sankcií zdravotníkom vo forme pokút, ktoré ale končia v štátnom rozpočte.

Na druhej strane pozitívne hodnotia snahu ministra zdravotníctva posilniť právomoci komôr v súlade s vládnym programom, či prinášať motivačné prvky pre zdravotníkov.

Vítajú aj snahu ministra zaviesť odmeňovanie zdravotníkov podľa zásluhovosti, zmeny v systéme odmeňovania by sa však podľa nich nemali dotknúť základnej mzdy a jej valorizácie, ale mali by byť súčasťou osobného ohodnotenia.

https://vzdravotnictve.sk/stavovske-organizacie-odmietaju-povinne-clen stvo-v-komorach-aktualizovane/