Sestry začnú podávať hromadné výpovede už tento týždeň

Pridané dňa: 23.11.2015

TLAČOVÁ SPRÁVA

Sestry začnú podávať hromadné výpovede už tento týždeň

Bratislava 23. 11. 2015 – Zápas zdravotníkov za lepšie zdravotníctvo na Slovensku pokračuje. Organizátorom deklarácií o pripravenosti podať výpovede sa v zdravotníckych zariadeniach podarilo nazbierať také množstvo výpovedí, že už tento týždeň pristúpia k samotnému podávaniu hromadných výpovedí.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) začali zbierať podpisy pod deklarácie o pripravenosti podať výpovede len 28. 9. 2015, pričom výpovede sestry podpisujú iba od začiatku novembra. Snaženie sestier v ich zápase za spravodlivé ohodnotenie podporuje aj Lekárske odborové združenie. „V súčasnosti už máme takú silnú podporu zdravotníkov, že môžeme pristúpiť k podávaniu hromadných výpovedí v prvých nemocniciach. Máme dostatok výpovedí v malých aj veľkých nemocniciach, v ktorých sa sestry, pôrodné asistentky, ale aj ostatní zdravotníci už nemôžu pozerať na neúnosný stav v slovenskom zdravotníctve, pričom výpovede ešte stále zbierame,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá vyzýva aj ďalšie kolegyne a kolegov, aby sa pridali k boju proti rozkrádaniu slovenského zdravotníctva a podporili tak zápas za lepšie zdravotníctvo. Organizátori zatiaľ nebudú zverejňovať presné čísla deklarácií ani výpovedí, aby chránili svojich členov, keďže začína stúpať tlak na zdravotníkov. Presné čísla sa verejnosť dozvie až vtedy, keď budú výpovede podané v jednotlivom zdravotníckom zariadení. Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. si treba uvedomiť, že v súčasnosti je v zdravotníckych zariadeniach taký nedostatok sestier, že ak by na niektorých oddeleniach chýbali iba dve sestry, bol by problém s postavením služieb.

Akcia zbierania podpisov pod deklarácie o pripravenosti podať výpovede sa spustila potom, čo Ministerstvo zdravotníctva SR napriek mnohým rokovaniam komôr a odborov, ktoré trvali takmer 3 roky, nezapracovalo žiadnu požiadavku do zákona, ktorý má riešiť odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Predsedníčka OZ SaPA Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH preto vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v predkladanej forme neschválili, pretože zákon poškodzuje sestry a pôrodné asistentky, pacientov a celkovo slovenské zdravotníctvo.

SK SaPA zotrváva na troch požiadavkách. Zákon o odmeňovaní musí platiť pre všetkých zdravotníkov, je potrebné zvýšiť koeficienty pre výpočet základnej zložky mzdy a taktiež zvyšovať základnú zložku mzdy každé tri roky praxe. „SK SaPA urobí všetko preto, aby prostredníctvom právnej kancelárie ochránila všetky sestry, ktoré podporia túto aktivitu tak, aby nedošlo k šikane, či vyhrážkam zo strany nadriadených,“ ubezpečuje všetky sestry a pôrodné asistentky prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) s Odborovým združením sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) začali zbierať podpisy pod deklarácie o pripravenosti podať výpovede len 28. 9. 2015, pričom výpovede sestry podpisujú iba od začiatku novembra. Snaženie sestier v ich zápase za spravodlivé ohodnotenie podporuje aj Lekárske odborové združenie. „V súčasnosti už máme takú silnú podporu zdravotníkov, že môžeme pristúpiť k podávaniu hromadných výpovedí v prvých nemocniciach. Máme dostatok výpovedí v malých aj veľkých nemocniciach, v ktorých sa sestry, pôrodné asistentky, ale aj ostatní zdravotníci už nemôžu pozerať na neúnosný stav v slovenskom zdravotníctve, pričom výpovede ešte stále zbierame,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá vyzýva aj ďalšie kolegyne a kolegov, aby sa pridali k boju proti rozkrádaniu slovenského zdravotníctva a podporili tak zápas za lepšie zdravotníctvo. Organizátori zatiaľ nebudú zverejňovať presné čísla deklarácií ani výpovedí, aby chránili svojich členov, keďže začína stúpať tlak na zdravotníkov. Presné čísla sa verejnosť dozvie až vtedy, keď budú výpovede podané v jednotlivom zdravotníckom zariadení. Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. si treba uvedomiť, že v súčasnosti je v zdravotníckych zariadeniach taký nedostatok sestier, že ak by na niektorých oddeleniach chýbali iba dve sestry, bol by problém s postavením služieb.

Akcia zbierania podpisov pod deklarácie o pripravenosti podať výpovede sa spustila potom, čo Ministerstvo zdravotníctva SR napriek mnohým rokovaniam komôr a odborov, ktoré trvali takmer 3 roky, nezapracovalo žiadnu požiadavku do zákona, ktorý má riešiť odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Predsedníčka OZ SaPA Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH preto vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v predkladanej forme neschválili, pretože zákon poškodzuje sestry a pôrodné asistentky, pacientov a celkovo slovenské zdravotníctvo.

SK SaPA zotrváva na troch požiadavkách. Zákon o odmeňovaní musí platiť pre všetkých zdravotníkov, je potrebné zvýšiť koeficienty pre výpočet základnej zložky mzdy a taktiež zvyšovať základnú zložku mzdy každé tri roky praxe. „SK SaPA urobí všetko preto, aby prostredníctvom právnej kancelárie ochránila všetky sestry, ktoré podporia túto aktivitu tak, aby nedošlo k šikane, či vyhrážkam zo strany nadriadených,“ ubezpečuje všetky sestry a pôrodné asistentky prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.