Sestry veria, že zmena trestného zákona, kedy sa zdravotnícki pracovníci pri výkone povolania stávajú chránenou osobou, odradí pacientov od agresívnych útokov

Pridané dňa: 16.01.2017

Sestry veria, že zmena trestného zákona, kedy sa zdravotnícki pracovníci pri výkone povolania stávajú chránenou osobou, odradí pacientov od agresívnych útokov

Bratislava 16. 1. 2017 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek očakáva, že zvýšená legislatívna ochrana zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania čoskoro prispeje k celkovému zníženiu fyzických a verbálnych útokov na sestry a pôrodné asistentky od agresívnych pacientov a ich rodinných príslušníkov. Situácia sa v posledných rokoch totiž natoľko zdramatizovala, že s agresívnymi útokmi sa stretávali nielen zdravotníci na urgentných príjmoch, jednotkách intenzívnej starostlivosti či psychiatrie, ale prakticky v každej nemocnici či ambulancii.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek na základe prieskumu, ako aj vlastných skúseností svojich členov od roku 2003 registruje postupný nárast fyzických a verbálnych útokov v zdravotníckych zariadeniach. „Sestry sa v práci najčastejšie stretávajú s ohrozovaním rôznymi predmetmi, ktoré majú pacienti k dispozícii, kopancami, škrtením či dokonca verbálnymi vyhrážkami na ich fyzickú likvidáciu a ich rodinných príslušníkov,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. Agresívni pacienti, ktorí sú často pod vplyvom alkoholických a omamných látok, nezriedka poškodzujú zariadenia nemocničných izieb, rozbíjajú dvere, okná či nemocničný nábytok. Najčastejšie sa zdravotníci s agresívnymi pacientmi stretávajú na urgentných príjmoch či jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., komora od svojich členov má informácie, že len na oddelení úrazovej chirurgie a jednotke intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Poprad sa v roku 2015 stalo 375 fyzických a verbálnych útokov na zdravotníkov od pacientov. SK SaPA vo Fakultnej nemocnici Trnava od svojich členov registruje 108 agresívnych útokov na sestry za rok 2015 a 40 agresívnych útokov za prvé dva kvartály v roku 2016. Vo Fakultnej nemocnici Nitra na kardiologickej klinike zaznamenali minimálne 7 fyzických a verbálnych útokov za posledné tri roky, pričom na urgentnom príjme majú podľa slov sestier v priemere 3 agresívne útoky za rok. „Sestry a pôrodné asistentky medzi dôvodmi agresie pacientov najčastejšie uvádzali dlhé čakanie pacientov pre neprítomnosť lekára, odmietnutie hospitalizácie, odsunutie zdravotného výkonu alebo nespokojnosť pacienta s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
S agresívnymi útokmi pacientov sa veľa krát osobne stretla aj členka Prezídia a členka Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s., ktorá pracuje na oddelení cievnej chirurgie. Osobne mala v službe skúsenosti s takým pacientom, ktorý so sklenenou fľašou ohrozoval nielen ju a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ale aj ostatných pacientov, až kým ho spacifikoval privolaný pracovník SBS služby. V tomto prípade bol pacient nielen kvôli vlastnej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti iných pacientov a zdravotníckeho personálu fixovaný na lôžku, pokiaľ sa neupokojil „Častokrát sa však stretávame s útokmi pacientov na urgentných príjmoch a ambulanciách. Urgentné príjmy suplujú absenciu „záchytiek“ z minulosti, kde sú umiestnení pacienti, ktorí sú pod vplyvom omamných látok a sú agresívni. V týchto zariadeniach mali skúsenosti ako agresívnych pacientov spacifikovať,“ vysvetľuje členka Prezídia a členka Rady SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s. s tým, že ďalšou skupinou sú agresívni pacienti na ambulanciách. Nedostatok zdravotníckeho personálu, lekárov aj sestier v systéme totiž dospel do štádia, kedy ambulancie navštevuje viacej pacientov ako sú reálne možnosti kvalitného ošetrenia a poskytnutia zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. „Čakárne sú preplnené a ak treba pacienta odborne vyšetriť a poskytnúť mu takú zdravotnú starostlivosť, na akú má nárok, nejaký čas to trvá. Čas strávený čakaním a samotné ochorenie však u niektorých pacientov vyvoláva agresivitu a tí útočia nielen verbálne, ale aj fyzicky,“ dodala členka Prezídia a členka Rady SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, dipl. s.
Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. verí, že k zníženiu agresívnych útokov od pacientov na zdravotníkov prispeje aj samotná medializácia zvýšenej legislatívnej ochrany zdravotníckych pracovníkov pri výkone povolania.