Sestry: hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

Sestry: hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti.

Pridané dňa: 23.04.2016

Sestry: hybná sila zmien – zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti. To je motto Medzinárodného dňa sestier, ktorý zverejnila Medzinárodná rada sestier pre rok 2016. Medzinárodný deň sestier je oslavovaný po celom svete každého 12. mája, pri príležitosti narodenia Florencie Nightingelovej.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj v tomto roku pripravuje slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa ošetrovateľstvo. Radi by sme pri tejto príležitosti ocenili sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere výnimočné a ktoré si nielen svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami zaslúžia našu úctu a vďaku. Sestry budeme oceňovať v týchto kategóriách: sestra/PA-prax, sestra/PA-manažér, sestra/PA-pedagóg). Aj v tomto roku bude SK SaPA oceňovať cenu za celoživotné dielo na základe návrhov členov.
Ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni sa bude udeľovať dňa 20. 05. 2016 v Bratislave. Bližšie informácie k programu uverejníme v najbližších číslach.