Sestry a PA podporujú aj medicínsko-technickí pracovníci

Sestry a PA podporujú aj medicínsko-technickí pracovníci

Pridané dňa: 08.12.2015

Aj Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vyjadrila podporu všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa nebáli a nabrali odvahu na svoje životné rozhodnutie. "Len málo zdravotníckych pracovníkov združených v SK MTP našlo odvahu prejaviť nespokojnosť výpoveďou zo zamestnania. Napriek tomu podporujeme sestry a pôrodné asistentky, ktoré ukázali rozhodný postoj a výpoveďami poukazujú na problém, ktorý nemusel vzniknúť, ak by sa Ministerstvo zdravotníctva a páni ministri, ktorí sa vystriedali na tomto poste v priebehu niekoľkých rokov, zaujímali o ľudí, bez ktorých by zdravotníctvo vôbec neexistovalo," konštatoval prezidentka SK MTP Bc. Janka Strápková v liste, ktorý prikladáme v prílohe.
https://www.sksapa.sk/files/podpora_SK_SAPA.pdf