Sestrám v programovom vyhlásení vlády chýbajú konkrétne úlohy, ktoré tento rezort potrebuje nevyhnutne ako soľ

Pridané dňa: 21.04.2016

Sestrám v programovom vyhlásení vlády chýbajú konkrétne úlohy, ktoré tento rezort potrebuje nevyhnutne ako soľ
Sestry a pôrodné asistentky sú sklamané z programového vyhlásenia vlády pre zdravotníctvo, ktoré predložila koaličná vláda do Národnej rady SR. Do najzásadnejšieho dokumentu tretej vlády R. Fica sa nedostala jediná úloha z troch bodov, ktoré požadovali od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera pri stretnutí.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje na to, že v programovom vyhlásená vlády v časti zdravotníctvo síce sú zadefinované veľmi všeobecné okruhy, ktoré má minister zdravotníctva Tomáš Drucker v úmysle riešiť, ale žiadne konkrétne úlohy, ktoré tento rezort v kríze potrebuje ako soľ. „Pre nás je programové vyhlásenie vlády veľkým sklamaním, keďže v ňom nie je žiadna nádej pre sestry. Očakávali sme, že sa dozvieme nejaké konkrétne kroky, ktoré budú sledovať, aby sme sestry v systéme stabilizovali,” konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., podľa ktorej predložený dokument zatiaľ svedčí o tom, že zdravotníctvo nebude prioritou tejto vlády. Ako ďalej povedala, z materiálu zatiaľ vyplýva, že vláda mieni zaťažiť občanov tým, že chce zadefinovať základný nárok na zdravotnú starostlivosť a nadštandard riešiť cez pripoistenie, ale nikde nie je zadefinované to, ako zabráni plytvaniu a rozkrádaniu zdravotníctva. „Transparentnosť sa nedá dosiahnuť bez patričných sankcií za nedodržiavanie správne nastavených pravidiel či bez osobnej zodpovednosti manažérov. V prvom rade potrebujeme dostať efektivitu vynakladania zdrojov pod verejnú kontrolu a odstrihnúť chápadlá chobotnice, ktorá sa na tomto systéme priživuje,“ vysvetlila prezidentka SK SaPA.
SK SaPA očakávala, že do programového vyhlásenia vlády sa dostane aspoň jedna z troch požiadaviek, ktoré predostreli novému ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi pri stretnutí. Sestry v prvom rade žiadali, aby sa vyriešil nedostatok zdravotníckych pracovníkov, teda predovšetkým sestier. SK SaPA iba za prvé tri mesiace tohto roku vyradila z registra ďalších vyše 460 sestier v súvislosti s odchodom do dôchodku či do zahraničia, čím sa zvýšil počet chýbajúcich sestier na 12 460. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., sestry do systému dostaneme len tak, že táto spoločnosť ocení ich prácu a oni budú zarábať lepšie ako doteraz, aby si nemuseli základnú zložku mzdy zvyšovať neúnosnými nadčasmi, alebo pracovať na troch pracoviskách, či starať sa o tridsiatich pacientov v službe. Sestry nie sú proti odmeňovaniu na základe zásluhovosti, ale požadujú jasne nastavené merateľné ukazovatele a u všetkých zdravotníkov. Kontrola dodržiavania počtu sestier na pracoviskách je pre bezpečnosť pacienta kľúčová. Treťou požiadavkou je zabezpečiť, aby sa v štruktúre ministerstva zdravotníctva vytvoril pozíciu ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. očakáva, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker v rámci dialógu a potrebných zmien okrem navrhnutia dvoch lekárov do pozícií štátnych tajomníkov, doplní svoje rady aj inými zdravotníckymi pracovníkmi do organizačnej zložky MZ SR a zriadi odbor ošetrovateľstva na čele s „ministerskou sestrou“. „Nemyslíme si, že sú to prehnané požiadavky, nakoľko objemom práce v zdravotníctve je ošetrovateľstvo a teda činnosti, ktorú sestry vykonávajú na prvom mieste, pretože majú naozaj fyzicky aj psychicky náročnú prácu. Ošetrovateľstvo je kľúčové aj vzhľadom na starnutie populácie. Navyše si treba uvedomiť, že sestru nemôže robiť hocikto,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá verí, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker bude chcieť pokračovať v dobre nastavenej komunikácii a bude chcieť diskutovať o konkrétnych krokoch, ktoré zlepšia situáciu nielen u sestier a pôrodných asistentiek, ale v celom zdravotníctve.