Sestra pre novú neurorehabilitačnú nemocnicu v Bratislave

Pridané dňa: 30.06.2021

POZÍCIA Sestra pre novú neurorehabilitačnú nemocnicu v Bratislave
PREDMET INZERÁTU

Sestra pre novú neurorehabilitačnú nemocnicu v Bratislave

DRUH ÚVÄZKU plný úväzok
TYP PRACOVNÉHO POMERU TPP
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA (VZDELANIE, PRAX)
  • poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti na lôžkovom oddelení v súlade s platnou vyhláškou MZ SR, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, na základe indikácie lekára alebo v spolupráci s lekárom,
  • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť,
  • realizáciu výkonov zodpovedajúcim dosiahnutej kvalifikácii, podľa ošetrovateľského plánu s najnovšími poznatkami a zásadami, vykonávanie dezinfekcie, sterilizácie nástrojov, prístrojov a zdravotníckych pomôcok, ktoré sú určené na opakované používanie,
  • dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu, vrátane prevencie nozokomiálnych nákaz,
  • vedenie a zodpovednosť za ošetrovateľskú dokumentáciu v rámci ošetrovateľského procesu,
  • plniť ďalšie úlohy, ktorými ho v medziach spôsobilosti predpísanej na výkon pracovnej činnosti poverí nadriadený pracovník.
PLATOVÉ PODMIENKY od 1300,- Eur v závislosti od dosiahnutého vzdelania uchádzača
NÁSTUP 1.8.2021 / dohodou
VÝHODY

stabilná práca v novej špecializovanej nemocnici v Bratislave zameranej na FBLR a neurorehabilitáciu,

• možnosť získania kreditov za vzdelávanie v rámci Sanom, s.r.o.,

• osobnostný rast,

• možnosť profesionálneho uplatnenia,

• moderné prostredie.

MENO Alžbeta Jurčíková
KONTAKT Telefón: +421 905 687 579, E-mail: alzbeta.jurcikova@sanom.sk