Sestra do Centra pre deti a rodiny Komárno

Pridané dňa: 29.03.2019

POZÍCIA Sestra do Centra pre deti a rodiny Komárno
PREDMET INZERÁTU Hľadáme sestru do Centra pre deti a rodiny Komárno.
DRUH ÚVÄZKU 1,0
TYP PRACOVNÉHO POMERU TPP
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA (VZDELANIE, PRAX) - odborná spôsobilosť v povolaní sestra v zmysle platnej legislatívy
PLATOVÉ PODMIENKY - odmeňovanie podľa základnej stupnice platových taríf (Príloha č. 3 k zákonu NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) - min. od 712,00 EUR + príplatky za nočné a prácu počas víkendov
NÁSTUP ihneď
VÝHODY
MENO Bc. Adriana Kováčová
KONTAKT 035/2433012