Seminár Sestry pomáhajú prestať fajčiť

Seminár Sestry pomáhajú prestať fajčiť

Pridané dňa: 13.12.2015

Seminár "Sestry pomáhajú prestať fajčiť"
Pri odvykaní od fajčenia budú po novom pomáhať aj zdravotné sestry. Slovensko sa totiž zapojilo do medzinárodného projektu, ktorý koordinuje Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH). Prvý zo seminárov "Sestry pomáhajú prestať fajčiť" sa uskutočnil dňa 7. 12. 2015 na pôde NÚSCH.
Seminár organizovalo Centrum pro závislé na tabáku III. interné kliniky 1. LF UK a VFN Praha v spolupráci s Medzinárodnou spoločnosťou sestier v onkologickej starostlivosti (ISNCC) California a sesterskou sekciou Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), v spolupráci NÚSCH a. s. a SK SaPA pod názvom "Sestry pomáhajú prestať fajčiť".
Ako informovala členka Rady a Prezídia SK SaPA Mgr. Zuzana Haladová, v úvodnom bloku seminára boli odprezentované prednášky z teoretickej časti o psychobehaviorálnej a fyzickej závislosti na tabaku, následkoch závislosti na organizmus z pohľadu onkologického aj kardiovaskulárneho poškodenia organizmu. V druhej časti sestry absolvovali modelové situácie a reakcie na časté otázky pacientov. Bohatá diskusia a nové poznatky sestry vnímali pozitívne a informácie budú posúvať ďalej odovzadaním informácií na regionálnych úrovniach.
Konferencia bola podporená projektom Bristol - Myers Squibb Foundation "Bridging Cancer Care" v spolupráci s ISNCC a SLZT. SK SaPA uzatvorila spoluprácu s UCLA School of Nursing (Californská Univerzita pre sestry) v zastúpení Lindy Sarna, PhD, RN, FAAN, Stellou Aguinaga Bialous, RN, DrPH, FAAN, riaditeľkou projektu a Ivetou Nohavovou, RN, MS, riaditeľkou projektu pre strednú Európu. Projektu sa okrem SR a ČR zúčastňujú aj Maďarsko, Rumunsko a Slovinsko. Za SR spolupracuje okrem SK SaPA aj NÚSCH a .s. v zastúpení Mgr. Gabriela Bálinta.