Rozhlasová stanica Slovensko: Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová chce do škôl vrátiť zdravotné sestry

Pridané dňa: 04.12.2017

Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová chce do škôl vrátiť zdravotné sestry

(01.12.2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 2/20; Erik Potocký/Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka:

"Zdravotné sestry chce do škôl vrátiť opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová. Sestry by sa mali v školách starať o deti so zdravotným postihnutím či chronickými chorobami, napríklad cukrovkou. Komora sestier tvrdí, že o takúto prácu by záujem bol. Ministerstvá školstva a zdravotníctva zavedenie školských sestier v budúcnosti nevylučujú."

Erik Potocký, redaktor:

"Zuzana Zimenová, nezaradená opozičná poslankyňa, navrhuje cez novelu školského zákona, aby sestry či pomocní vychovávatelia mohli pôsobiť v školách a pomáhať znevýhodneným, zdravotnepostihnutým či chronicky chorým deťom. Sestry by mali byť platené sčasti z verejného zdravotného poistenia a sčasti z rozpočtu ministerstva školstva."

Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR (nezaradená):

"Tá sestry by mohla byť ako samostatná zárobková osoba na živnosť, ktorá by mala úväzok vyskladaný nielen z práce v škole, ale aj povedzme v nejakom domove sociálnych služieb alebo v nejakom inom zariadení v obci."

Erik Potocký:

"Hoci Komora sestier pravidelne upozorňuje na ich nedostatok v slovenskom zdravotníctve, prezidentka komory Iveta Lazorová tvrdí, že o prácu školskej sestry by bol určite záujem. Otázka, podľa nej, stojí tak, či je záujem zo strany štátu, aby sestier pribúdalo."

Iveta Lazorová, prezidentka Komory sestier:

"Čím ďalej tým viac máme chorých detí integrovaných v zariadeniach základných, stredných škôl, a učitelia sú na to, aby učili deti, nie aby deti prebaľovali, aby ich vozili na záchod, aby im merali glykémiu. S tými deťmi treba odborne pracovať."

Erik Potocký:

"Ak by sestra pracovala v škole, určite by podľa Ivety Lazorovej, mala mať špecializáciu v pediatrickom ošetrovateľstve. Napríklad deťom s cukrovkou treba v škole pravidelne podávať inzulín. To, kto môže dieťaťu v škole podať lieky, musí upravovať školský poriadok, hovorí ministerstvo školstva. Učiteľ na to nemá oprávnenie, a zvyčajne to riešia rodičia dieťaťa. Pokračuje Renáta Vitková z Komunikačného odboru rezortu školstva."

Renáta Vitková, Komunikačný odbor rezortu školstva:

"Podávanie lieku vo veľmi odôvodnených prípadoch sa dá v školskom poriadku upraviť, ale musí tomu predchádzať individuálna dohoda s rodičmi. Dohodnúť sa dá podávanie liekov, ktorých užívanie na isté časové obdobie určí lekár, alebo podávanie život zachraňujúcich liekov."

Erik Potocký:

"Proti zavedeniu školských sestier ministerstvo školstva nenamieta. Vyžiadalo by si však nemalé peniaze. Sestry v školách by určite mali zmysel, tvrdí aj ministerstvo zdravotníctva. Nielen pri akútnej starostlivosti, či podávaní liekov, ale aj v prevencii obezity a drog. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva:

"V prípade, že by do budúcnosti bola zriadená pozícia sestry v školskom zariadení so zameraním na preventívne stratégie v žiackej populácii, tak kvalifikačným predpokladom by mala byť sestras bakalárskym stupňom vzdelania a špecializácia ošetrovateľská starostlivosť v komunite."

Erik Potocký:

"O návrhu na zavedenie školských sestier bude parlament hlasovať ešte na aktuálnej schôdzi."