Rozhlasová stanica Slovensko: Nová funkcia ministerskej sestry

Pridané dňa: 02.08.2016

Nová funkcia ministerskej sestry

(01.08.2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 06:00; por. 1/3; Jana Balková / Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka:

"Na ministerstve zdravotníctva pribudol v júni nový odbor ošetrovateľstva. Túto oblasť zastreší takzvaná ministerská sestra, po ktorej už roky volá sesterská komora. Do funkcie riaditeľky odboru nastupuje od augusta Tatiana Hrindová. Jej kompetencie približuje hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková."

Stanislava Luptáková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

"V kompetencii ministerskej sestry bude najmä tvorba podkladov pre návrhy zákonov a právnych predpisov, zavádzanie a hodnotenie štandardov ošetrovateľskej praxe a pôrodnej asistencie, tvorba kompetencií pre príslušné zdravotnícke povolania, ako aj komunikácia a spolupráca so stavovskými organizáciami a zastupovanie sestier na medzinárodnej úrovni."

Jana Balková:

"Ministerstvo si vybralo Tatianu Hrindovú, ktorá pracuje v zdravotníctve viac ako tridsať rokov, z návrhov od komory sestier a pôrodných asistentiek. Prezidentka komory Iveta Lazorová."

Iveta Lazorová, prezidentka komory sestier a pôrodných asistentiek:

"Vnímame to ako veľmi pozitívny krok, nakoľko už viac než desať rokov sme upozorňovali na to, že ošetrovateľstvo, sestry, pôrodné asistentky a iní zdravotnícki pracovníci v podstate nemali zastúpenie na ministerstve zdravotníctva. Veríme, že bude mať dostatočné kompetencie na to, aby tento odbor posunula vpred."

Jana Balková:

"Pozícia ministerskej sestry už na Slovensku v minulosti existovala, v roku 2006 sa však zrušila. Jej potrebu začali sestry opäť pripomínať po príchode nového ministra, Tomáša Druckera."