RK SaPA Bratislava III. na facebooku s novým profilom

Pridané dňa: 03.11.2016

Vážené sestry, pôrodné asistentky, milé kolegyne a kolegovia,
z technických dôvodov sme boli nútení založiť nový FB profil našej Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava III. Prosím, informujte o tejto zmene aj Vaše kolegyne a kolegov, predovšetkým našich členov, aby ste mali vždy čerstvé informácie o činnosti a aktivitách našej RK SaPA Bratislava III.
https://www.facebook.com/rksapabatrojka.sk

naša web stránka: http://www.rksapabatrojka.sk/

Viliam Záborský,
prezident RK SaPA Bratislava III.