Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove vyháňa sestry z regionálnej komory mimo areál nemocnice

Pridané dňa: 30.05.2016

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove vyháňa sestry z regionálnej komory mimo areál nemocnice

Bratislava – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je šokovaná z prístupu riaditeľa Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH, ktorý najnovšie vypovedal zmluvu o prenájme kancelárie Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove. Stalo sa tak len tri mesiace po tom, čo bolo v tejto nemocnici vyše 300 sestier a pôrodných asistentiek v hromadných výpovediach.
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove existuje od roku 2002, pričom od prvej chvíle jej kancelária sídlila v areáli Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov. Situácia sa však zmenila po štrnástich rokoch, nakoľko regionálna komora dostala výpoveď z nájmu jej kancelárskych priestorov v areáli nemocnice ku dňu 7. novembra 2016. „Sídlo v nemocnici bola pre RK Prešov dlhoročná tradícia, prežili tu desiatku riaditeľov, ale práve od Košičana dostali výpoveď. Výpoveď z nájmu je pre sestry o to trpkejšia, že list prišiel pri príležitosti medzinárodného dňa sestier. Máme dôvodné podozrenie, že tak riaditeľ spravil ako pomstu za hromadné výpovede viacerých našich členiek,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá je sklamaná z toho, že niekto chce trestať sestry za ich názor. Sestry si podľa nej veľmi dobre uvedomujú, že vedenie nemocnice zo zákona nemá povinnosť im prenajímať priestory, ale z ľudského a kolegiálneho hľadiska je konanie manažérov nemocnice nepochopiteľné. Ako ďalej povedala viceprezidentka Regionálnej komory Prešov Mgr. Alena Dolžová, vedenie nemocnice RK SaPA Prešov neponúklo žiadne náhradné priestory, alebo riešenie vzniknutej situácie. Pritom sa nejedná o zanedbateľný počet sestier, keďže RK SaPA Prešov má aktuálne 1030 členov a tí budú musieť chodiť kvôli administratívnym záležitostiam mimo areál nemocnice, keďže kanceláriu využíva aj vedúca regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Iveta Michalcová.
Sídlo regionálnej komory v miestnej nemocnici je viac menej štandard v každom okrese, aby sestry mali kanceláriu priamo v práci a nemuseli cestovať do vzdialenejších okrajov mesta. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. je šokovaná z konania vedenia Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove, nakoľko takéto skúsenosti nemá žiadna z 53 regionálnych komôr na Slovensku, ba naopak mnohí riaditelia prenajímajú kancelárske priestory sestrám za symbolické ceny. „Riaditeľ nemocnice v Prešove jednoznačne nezvláda svoju funkciu a vôbec sa nespráva ako dobrý manažér. Nielenže do dnešného dňa neprijal späť do zamestnania všetky sestry v hromadných výpovediach napriek tomu, že v nemocnici tieto sestry chýbajú, ale on ešte vyvíja aktivity proti sestrám v tomto regióne,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby okamžite konal a odvolal riaditeľa FN J. A. Prešov a vymenoval nového riaditeľa, ktorý bude bezodkladne stabilizovať situáciu v nemocnici a v sesterskom stave, ktorý je beztak traumatizovaný za posledné mesiace.