REAKCIA Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na článok v denníku SME

Pridané dňa: 19.04.2017

REAKCIA

Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na článok
v denníku SME

Bratislava 19. 4. 2017

Vážený pán Krempaský,
nakoľko ma nižšie uvedený článok zaujal, dovoľujem si napísať niekoľko poznámok k článku s názvom „Nemocnica vo Zvolene prelomila tabu“, ktorý bol uverejnený v Zvolensko-Podpolianskych novinách dňa 18. apríla 2017 na strane 9. Vážim si, že ste sa zaoberali touto témou, nakoľko sme toho názoru, že chýba spoločenská diskusia, ktorá by prispela k riešeniu tejto problematiky.
1. Úplne súhlasím s tvrdením, že matky by mohli z pôrodníc odchádzať skôr tak, ako je tomu vo vyspelej Európe, dokonca aj 2 hodiny po pôrode (vedecké práce dokazujú, že nemocničné prostredie nie je práve najbezpečnejšie, ohrozuje rôznymi nákazami matky aj deti, preto sa v nemocnici majú zdržiavať čo najkratší čas) avšak treba povedať, že pokým v ostatných krajinách EÚ majú zabezpečenú po pôrode pôrodnú asistentku, ktorá ich hneď niekoľko hodín po príchode domov navštívi a poskytuje rady, ako aj dohliada na zdravotný stav matky a dieťaťa, predchádza komplikáciám, včas vie rozpoznať patologické prejavy, u nás takéto pôrodné asistentky nemáme, pretože ich nemá kto zaplatiť. Zdravotné poisťovne totiž neuzatvárajú zmluvy s pôrodnými asistentkami. Odôvodňujú to tým, že nepotrebujú takéto služby, nakoľko je starostlivosť o ženy a matky a ich deti zabezpečená dostatočne v nemocniciach
2. Podporou vyššie spomínaného systému starostlivosti – návštevnou službou pôrodných asistentiek - by sa určite predišlo komplikáciám, ktoré spomínajú v článku prof. Borovský, ako aj prof. Dluholucký (Ak sa to dá inde, prečo sa to nedá u nás?) Takýmto systémom starostlivosti by sa ušetrili financie, skrátil by sa čas pobytu v nemocniciach, teda eliminovali by sa riziká tzv. nozokomiálnych nákaz u matiek a u novorodencov vyššie spomínané, matky a deti by boli v domácom prostredí, čo určite pomôže skoršej rekonvalescencii matiek po pôrode a adaptácii dieťaťa..
3. Plne súhlasím s vyjadreniami riaditeľa zvolenskej nemocnice, ktorý je toho názoru, že matky môžu s deťmi absolvovať skríningové vyšetrenia aj ambulantne, nie je na to potrebná hospitalizácia dieťaťa.
4. Mrzí ma, že sa častejšie v tejto súvislosti spomínajú duly, ako pôrodné asistentky a verejnosť tak nemá správne informácie o tom, kto je kto. Iba pripomínam, že pôrodné asistentky sú zdravotníci, ich kompetenciou je dohľad nad fyziologickou graviditou, asistencia žene pri normálnom pôrode a zdravotná starostlivosť o ženu a dieťa po pôrode, kým duly sú laici. Preto sa nedá zamieňať ich práca a postavenie, čo častokrát z článkov podobného zamerania verejnosť nevie rozlíšiť. Dokonca aj vy ste v článku použili pomenovanie „zdravotná sestra“ a „dula“ namiesto „pôrodná asistentka“.
5. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek už dlhé roky poukazuje na to, že systém nastavený v pôrodníctve je zlý, neprináša očakávané výsledky. V každej z krajín Európskej únie pôrodné asistentky môžu vykonávať samostatnú prax po splnení podmienok v plnom rozsahu, zdravotné poisťovne im ju aj v plnom rozsahu preplácajú, len na Slovensku to nefunguje napriek tomu, že na to pôrodné asistentky dlhodobo upozorňujú. Pôrodným asistentkám v žiadnom prípade nejde o to, aby sme nahradili gynekológov či pediatrov, chcú sa len starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach tak, ako to rodičky požadujú, tak, ako to funguje všade naokolo. V prílohe posielam tlačovú správu SK SaPA k tejto problematike a budem rada, ak sa tejto téme bude venovať pozornosť, ktorú by si zaslúžila.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, prezidentka