rádio Lumen: Sestry vyzývajú Tomáša Druckera, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí

Pridané dňa: 29.03.2017

Sestry vyzývajú Tomáša Druckera, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí

(28.03.2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 3/20; Ján Heriban / Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka:

"Zdravotné sestry vyzývajú ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby podporil ošetrovanie pacientov v domácom prostredí. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú podľa sestierna tom finančne zle a nevyužíva sa ich potenciál. Tvrdia, že hospitalizovaní sú aj takí pacienti, ktorí by mohli byť ošetrovaní doma. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že v tejto oblasti koná, a to aj v spolupráci so sestrami. Ohlásilo tiež nový projekt na podporu spolupráce nemocnice a agentúry domáceho ošetrovateľstva. Viac povie Ján Heriban."

Ján Heriban, redaktor:

"Domáce ošetrovateľstvo je podľa prezidentky komory sestier Ivety Lazorovej na chvoste záujmu a agentúry, ktoré ho vykonávajú, nemajú dosť peňazí. Je podľa nej najvyšší čas, aby sa to zmenilo."

Iveta Lazorová, prezidentka komory sestier:

"Filozofia nemocníc ráta s tým, že naozaj akútny lôžkový fond bude využívaný oveľa efektívnejšie, čo ale predpokladá, že musíme vytvoriť priestor pre liečbu chronických pacientov a pre liečbu v iných zdravotníckych zariadeniach."

Ján Heriban:

" To, že je systém financovania agentúr domáceho ošetrovateľstva nastavený zle si myslí aj predseda sekcie sestier pracujúcich v týchto agentúrach Jaroslav Straka. Hovorí, že na tento typ starostlivosti ide len štvrť percenta prostriedkov verejného zdravotného poistenia."

Jaroslav Straka, predseda sekcie sestier pracujúcich v agentúrach domáceho ošetrovateľstva:

"Na jeden výkon zhruba 2,51 €."

Ján Heriban:

" Ministerstvo zdravotníctva odmieta, že by v oblasti domácej ošetrovateľskej starostlivosti nekonalo. Pripomína, že je to predmetom diskusií pracovnej skupiny a problém konzultujú aj s ministerskou sestrou. Hovorkyňa Zuzana Eliášová."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

"Ministerstvo zdravotníctva zároveň v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici pripravuje od mája pilotný projekt využitia služieb agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti pre potreby nemocníc. Tá prostredníctvom verejného obstarávania vyberie agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, s ktorou uzatvorí zmluvu. Následne bude prepúšťať do domáceho prostredia pacientov, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný."

Ján Heriban:

" Rezort zdravotníctva avizuje, že podobný projekt plánuje spustiť aj v Bratislave a následne zrejme aj v ďalších mestách."