rádio Lumen: Nová vyhláška o kompetenciách sestier

Pridané dňa: 08.11.2017

Nová vyhláška o kompetenciách sestier

(07.11.2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 4/20; Jan Heriban / Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka:

"Na Slovensku by sme mali mať novú pracovnú pozíciu zdravotnej sestry s pokročilou praxou. Ide o jedno z opatrení zamerané na riešenie akútneho nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Zdravotné sestry by mali mať aj širšie právomoci zodpovedajúce reálnej praxi. Upravená legislatíva okrem definície kompetencií znižuje počet špecializácií v odbore ošetrovateľstvo. Väčšiu zodpovednosť pri práci, s ktorou širší okruh pôsobnosti súvisí, žiadajú sestry premietnuť aj do svojich platov. S návrhom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa stotožnilo aj Ministerstvozdravotníctva. Novú podobu vyhlášky posiela do medzirezortného pripomienkového konania. Nahrával Jan Heriban."

Jan Heriban, redaktor:

"Populácia starne a lekári nestačia pokrývať zdravotnú starostlivosť pacientov vo vyššom veku. Komora preto po vzore iných krajín dlhodobo navrhovala rozšírenie kompetencií sestier adekvátne k ich vzdelaniu. Prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová."

Iveta Lazorová, prezidentka komory sestier:

"Vyhláška, ktorá hovorí o kompetenciách, o rozsahu činnosti sestier má 12 rokov, preto bolo potrebné ju nastaviť podľa toho ako to v skutočnosti v praxi je."

Jan Heriban:

"Nová vyhláška rozdelí kompetencie nielen sestrám so základným vzdelaním a špecializáciou, ale prvýkrát definuje aj sestru s pokročilou praxou a stanoví jej kompetencie. Členka prezídia a rady komory Zuzana Haladová."

Zuzana Haladová, členka prezídia a rady komory sestier:

"Jednou z úloh sestry s pokročilou praxou bude aj vedenie ošetrovateľského tímu."

Jan Heriban:

"Komora sestier sa s ministerstvom dohodla aj na úprave špecializačných študijných programov v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Po novom ich nebude 13 ako doteraz, ale 8. Člen prezídia a rady komory Milan Laurinc."

Milan Laurinc, člen prezídia a rady komory sestier:

"Prinesie to pacientovi, že viac sestier v systéme bude so špecializovanou starostlivosťou."

Jan Heriban:

"Ministerstvo zdravotníctva chce upravenou vyhláškou zadefinovať jasný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním sestry a jemu zodpovedajúcim kompetenciám. Hovorkyňa Zuzana Eliášová."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

"V prípade takzvaných sestier s pokročilou praxou je rezort otvorený aj diskusii o navýšení odmeňovania týchto sestier."

Jan Heriban:

"Rezort zdravotníctva tiež pripomenul, že do zdravotníckych zariadení investuje cez kapitálové výdavky viac ako 70 miliónov eur, centrálne obstaráva nemocničné postele a zlepšiť chce aj podmienky sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb."