rádio Lumen: Chýbajú zdravotné sestry

Pridané dňa: 06.02.2017

Chýbajú zdravotné sestry

(03.02.2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 3/22; Ján Heriban / Ján Siman)

Ján Siman, moderátor:

"Zdravotné sestry upozorňujú, že ich v systéme chýba oveľa viac, ako nedávno avizoval minister Tomáš Drucker. Ten podľa nich uviedol, že by ich naše zdravotníctvo potrebovalo ešte ďalších dvetisíc. Komora sestier však upozorňuje,že niekoľko týždňov predtým hovoril o čísle šesťtisíc. Sestry tvrdia, že ich treba nájsť ešte dvanásťtisíc. Dosvedčujú to podľa nich oficiálne štatistiky. Ministerstvo aktuálne potvrdilo, že počet dvetisíc je správny. Dosvedčuje to analýza Inštitútu zdravotnej politiky pri rezorte zdravotníctva. V téme pokračuje Ján Heriban."

Ján Heriban, redaktor:

"Prezidentka komory zdravotných sestier Iveta Lazorová si myslí, že ministerstvo zdravotníctva pri počte chýbajúcich sestier zavádza a rezort vyzýva, aby s tým prestal. Údaje Eurostatu a OECD podľa nej hovoria o počte dvanásťtisíc."

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek:

"Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje na to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník, zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú údaje OECD a Eurostatu."

Ján Heriban:

"Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že podľa jesenného zisťovania Národného centra zdravotníckych informácií chýba v ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa údajov jej poskytovateľov tisíc tridsaťdva sestier. Inštitút zdravotnej politiky aktuálne zistil, že toto číslo už nie je správne. Vysvetľuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva:

"Inštitút zdravotnej politiky poukazuje aj na to, že za Slovensko neboli doposiaľ údaje o počte zdravotných sestier zasielané v súlade s metodikou OECD. Po použití správnej OECD metodiky a zreálnení týchto údajov Inštitút zdravotnej politiky vypočítal, že na Slovensku v skutočnosti chýba tisíc deväťstodvadsaťpäť sestier."

Ján Heriban:

"Rezort tiež doplnil, že nedávno prezentované počty šesť až sedemtisíc boli vypočítané podľa metodiky OECD, ale neboli očistené o krajiny, ktoré vykazovali extrémne vysoké alebo nízke počty sestier. Do výpočtu tak nevstupovali údaje podľa definície OECD. Inštitút zdravotnej politiky to identifikoval ako hlavný metodický nedostatok."