rádio LUMEN: 30 sestier a pôrodných asistentiek dostalo za svoju prácu ocenenie Biele srdce

Pridané dňa: 23.05.2016

30 sestier a pôrodných asistentiek dostalo za svoju prácu ocenenie Biele srdce

(21.05.2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 6/20; Ján Heriban / Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka:

"30 sestier a pôrodných asistentiek dostalo za svoju prácu ocenenie Biele srdce. Ide o celonárodné uznanie, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. Biele srdce odovzdala v kategóriách Sestra a pôrodná asistentka v praxi a Sestra a pôrodná asistentka - manažérka. Komora tiež udelila pamätné medaily a jedno mimoriadne ocenenie. Viac zistil Ján Heriban."

Ján Heriban, redaktor:

"Biele srdce je určené tým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sa výrazne podieľajú na rozvoji ošetrovateľstva a sú aktívne v komore sestier. Jej prezidentka Iveta Lazorová."

Iveta Lazorová, prezidentka komory sestier:

"Sú medzi nami odvážni lídri, hrdé sestry a pôrodné asistentky, sú medzi nami nositeľky zmien, ale aj skromní a pracovití ľudia."

Ján Heriban:

" Komora tento rok prvýkrát udelila aj pamätné medaily piatim sestrám. Hovorí člen prezídia a rady komory Milan Laurinc."

Milan Laurinc, člen prezídia a rady komory sestier: "Sú to sestry, ktoré sa nebáli poukázať na zlé pracovné podmienky pri akcii "výpovede"."

Ján Heriban:

" Mimoriadne ocenenie Biele srdce si odniesla Adriana Kolaříková za významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Má za sebou kariéru sestry, pedagogičky i prodekanky na Slovenskejzdravotníckej univerzite."

Adriana Kolaříková, ocenená:

"Priznám sa, že som pracovala na všetkých reformných zmenách v súvislosti so zdravotníckym školstvom."

Ján Heriban:

" Jediným mužským tohtoročným držiteľom Bieleho srdca je Lukáš Kober, ktorý sa ošetrovateľstvu venuje 12 rokov. Pôsobí tiež ako prezident regionálnej komory vo Vysokých Tatrách a pracuje v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch."

Lukáš Kober, ocenený:

"Pracujem na veľmi špecifickom oddelení, kde pracujeme s pacientmi, ktorí sú z veľmi ťažkých sociálnych vrstiev. Drží ma tam ten kolektív a to, že moja práca má aj nejaký výsledok."

Ján Heriban:

" Na slávnostnom galavečere sa zúčastnilo 250 sestier z celého Slovenska. Spojený bol s odborným seminárom. Nad celým podujatím prevzal záštitu prezident Andrej Kiska, ktorý ocenených prijal v prezidentskom paláci."