Prof. Maagard /WONCA, EURACT/: „Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii.“

Prof. Maagard /WONCA, EURACT/: „Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii.“

Pridané dňa: 15.10.2016

V piatok s kľúčovým posolstvom vystúpil prof. Roar Maagard, prezident konferencie WONCA v Kodani a významný člen Európskej akadémie učiteľov všeobecného a rodinného lekárstva /EURACT/ s témou: „Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii.“Týmto kľúčovým mottom sa v duchu niesla aj sesterská sekcia odborného programu.
Už v proslove kongresového bulletinu deklaroval prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH, že sa teší na účasť lekárov aj sestier na tohtoročnej výročnej konferencii. Sobota, 15.10.2016 bola už tradične vyhradená prednáškam sestier v Grandhoteli Starý Smokovec pod organizačným dohľadom novozvolenej predsedníčky Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek Zuzany Sopkovej, sestry-špecialistky spoločne so svojím tímom.
Sesterskej sekcie sa zúčastnili aj predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v ZZ a Mgr. Iveta Michalcová, vedúca RC HSV Prešov.
Celkovo program pozostával zo 4 odborných blokov, zameraných na problematiku klinických aspektov ošetrovateľstva (L. Zeherová, D. Hajnalová, K. Dostálová, Š, Moricová, Z. Gavalierová, a. Fahti, E. Hozáková, K. Gavorová, P. Oláhová, Z. Sopková), tiež na problematiku variability procesu zmien v povolaní (J. Nemogová, J. Vančo, I. Režňáková, I. Michalcová, I. Drahoňová). Súčasťou programu boli aj workshopy pod vedením predsedníčky a podpredsedníčky Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek – P. Oláhovej a Z. Sopkovej.
Diskusia k témam bola bohatá a produktívna.
Sestry spoločným uznesením podporujú 11. bodov Vyhlásenia XXXVII. Výročnej konferencie SSVPL /dostupné na www.ssvpls.sk/, predovšetkým prehĺbenie integrácie všeobecných praktických lekárov do komunity pacientov a rozvoj rôznych komunitných služieb, odmietanie limitov na lieky a výkony, tiež bezodkladný presun peňazí pacientov (odvody) z neefektívnych nákupov, ktoré dnes realizujú zdravotné poisťovne a riaditelia nemocníc, do starostlivosti o pacientov.
Na konferencii bolo v sobotu 15. októbra 2016 zaregistrovaných vyše 180 sestier.
V predvečer sesterskej sekcie odborného programu zasadal v priestoroch hotela Bellevue výbor Sekcia ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA v zložení sestier – predsedníčka sekcie Z. Sopková, sestra – špecialistka, podpredsedníčka sekcie Mgr. Petra Oláhová, členka výboru sekcie Mgr. Jaroslava Nermogová.
Ďakujeme prezidentke, viceprezidentke SK SaPA, vedúcej RC HSV Prešov, lekárom v organizačnom tíme a tiež sestrám za účasť a tešíme sa o rok znova v Tatrách!

Mgr. Jaroslava Nemogová, členka Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA