VIDEO: Prezidentka SK SaPA vo Výbore NR SR

VIDEO: Prezidentka SK SaPA vo Výbore NR SR

Pridané dňa: 27.10.2015

https://www.youtube.com/watch?v=8MafoWCDj88&feature=youtu.be

~~Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. sa 26. októbra 2015 zúčastnila rokovania Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo, kde členov výboru informovala o stanovisku komory k vládnemu zákonu 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý má riešiť spoločné odmeňovanie zdravotníkov.