Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pracovné stretnutie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Senci

Pridané dňa: 30.09.2019

V dňoch 27.-28.09.2019 sa konalo v Senci pracovné stretnutie zástupcov regionálnych komôr, kontrolného výboru komory a predsedov odborných sekcií komory. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska. Prítomným sa osobne prihovorila aj Elena Červeňáková, poslankyňa NR SR. Stretnutie bolo zamerané na budúcnosť ošetrovateľstva na Slovensku a prípravu podujatí ktoré budú realizované pri príležitosti "Roku sestry a pôrodnej asistentky." (2020) Účastníci sa zhodli aj na tom, že budú pozorne sledovať predvolebný politický maratón tých ktorí sa budú uchádzať o ich dôveru.