Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pridané dňa: 19.02.2018

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Trenčíne
POZVÁNKA
Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2018 13.30 hodine v zasadačke OIT.
Program Valného zhromaždenia v RK SK SaPA so sídlom: Trenčín

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie- privítanie hostí

 3. Návrh a predloženie programu

 4. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 5. Správa o činnosti RK SaPA

 6. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017

 7. Návrh rozpočtu na rok 2018

 8. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

 9. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 10. Návrh plánu činnosti

 11. Diskusia

 12. Návrh na uznesenia/hlasovanie

 13. ZáverV Trenčíne dňa: 15.2.2018 Bc.Klimová Taňa
Prezidentka RK SaPA Trenčín