Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Trebišove

Pridané dňa: 20.02.2018

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov Reg. komory SK SaPA so sídlom v Trebišove, ktoré sa uskutoční dňa 15.3.2018 o 14.30 hod v priestoroch jedálne NsP Trebišov, a.s.


Program Valného zhromaždenia v RK SaPA
 1. Prezentácia
 2. Otvorenie –privítanie hostí
 3. Správa KV RK SaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA
 4. Návrh a predloženie programu
 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva
 6. Správa o činnosti RK SaPA
 7. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017
 8. Návrh rozpočtu na rok 2018
 9. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA
 10. Diskusia
 11. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem
 12. Správa pracovného predsedníctva –Uznesenia - hlasovanie
 13. ZáverV Trebišove 1.2.2018 Mgr. Miroslava Jakabová prezidentka RK SaPA Trebišov