Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Leviciach

Pridané dňa: 13.02.2018

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Leviciach
POZVÁNKA
Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie členov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Leviciach, ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2018 14.30 hodine v reštaurácii SOŠ v Leviciach, na Záhradnej ulici č.4, (za penziónom Tillia, „Biely dom“).

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia.

 2. Otvorenie- privítanie hostí.

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA.

 4. Návrh a predloženie programu.

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva.

 6. Oboznámenie s volebnou Smernicou.

 7. Návrh a voľba členov volebnej komisie.

 8. Správa o činnosti RK SaPA.

 9. Návrh a voľba Rady regionálnej komory.

 10. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017.

 11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady regionálnej komory.

 12. Návrh a voľba kontrolného výboru regionálnej komory.

 13. Návrh rozpočtu na rok 2018.

 14. Vyhlásenie výsledkov volieb kontrolného výboru regionálnej komory.

 15. Návrh a voľba viceprezidenta pre sestry.

 16. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA.

 17. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre sestry.

 18. Návrh a voľba viceprezidenta pre pôrodné asistentky.

 19. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory.

 20. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre pôrodné asistentky.

 21. Návrh a voľba prezidenta regionálnej komory.

 22. Diskusia.

 23. Vyhlásenie výsledkov voľby prezidenta regionálnej komory.

 24. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem.

 25. Správa pracovného predsedníctva –Uznesenia – hlasovanie.

 26. Záver.

V Leviciach dňa: 01.02.2018 Mgr. Klaudia Škulová -prezidentka RK Levice
Valné zhromaždenie bude spojené aj so vzdelávacou aktivitou ( budú pridelené kredity).