Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom Galante

Pridané dňa: 10.03.2017

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom Galante

POZVÁNKA

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom Galante, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2017 14.30 hodine v Šali – reštaurácia Kardinál

Program Valného zhromaždenia v RK SK SaPA so sídlom v Galante:

 1. Prezentácia

 2. Otvorenie- privítanie hostí

 3. Návrh a predloženie programu

 4. Návrh a voľba pracovného predsedníctva

 5. Správa o činnosti RK SaPA

 6. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu

 7. Návrh rozpočtu na rok 2017

 8. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA

9.Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem

 1. Návrh plánu činnosti

 2. Diskusia

 3. Návrh na uznesenia/hlasovanie

 4. Záver

Súčasťou valného zhromaždenia bude miestny seminár.


V Galante dňa: 20.2.2017


Mária Gálová, prezidentka RK SaPA Galanta